Velkommen til Rindum Kirkehus og Rindum Kirke

Frivillige ved Rindum Kirke

- bliv frivillig!

Målsætning for Rindum Kirke

og handleplaner  juni 2011

og handleplaner  juni 2011
- sammenskrevet

Rindum Kirkes lektie café - homework café


KOM og besøg kirkens LEKTIE-CAFÉ for nydanskere

- hver tirsdag kl. 15.00 – 17.00 i Kirkehuset, Rindumvej 2

Der var opstart den 27. september 2016

>>> læs mere

Du er her: 

Møde på tværs af kulture

Billedet er fra 2016Lørdag den 25. februar 2017 kl.13.30
har vi fastelavnsfest i Spejdergården med tøndeslagning.

Alle er velkomne.

Billedet fra 2016


Søndag den 26. februar 2017 kl. 14.00 i Rindum kirke.


Alle børn må gerne møde frem udklædt.

Efter gudstjenesten ”slår vi katten af tønden” i Menighedscentret, Brogårdsvej 4.

Der er kaffe for de voksne.

Arrangør: Rindum Kirke og Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler i Ringkøbing 

>>> læs opslag

Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp 2017


Giv et par timer af din søndag til fordel for verdens alt for mange nødlidende mennesker.

Søndag den 12. marts 2017 begynder dagen med gudstjeneste kl. 9.00 i henholdsvis Rindum Kirke og Ringkøbing Kirke.


Kl. 9.45 mødes de frivillige indsamlere, påklædt til vejret og i godt humør til en kop kaffe og et rundstykke samt kort orientering i Rindum Kirkehus eller Ringkøbing Kirkehus.

Der er hårdt brug for indsamlere! - meld dig til:
Rindum: Ingemann Sandvad, ingemannsandvad@gmail.com, tlf. 5083 4555

Ringkøbing: Svend Aage Hoppe, hoppe@post10.tele.dk, tlf. 9732 2397.

>>> Folkekirkens Nødhjælps indsamlingsside       >>> læs mere

Strikke café for dig der vil

 - være menneske blandt mennesker

Ved Lisa Bro Hansen og Marianne Olesen (Kirke- og kulturmedarbejder tlf. 51723764)

Mandage i Rindum kirkehus:  13. marts 2017 kl. 19.30 – 21.30.


Uformelt fællesskab omkring at strikke, snakke, hygge og drikke kaffe, samt en kort andagt.

Medbring snakketøj, strikketøj og 20 kr. til kaffen! Velmødt til en hyggelig aften.

Når verden forandrer sig

- onsdag den 15. marts 2017 kl. 19.30 i Rindum Kirkehus:
 v/ sognepræst Mogens Thams, Rindum

Jeg voksede op i Sønderjylland i 60´erne og 70´erne. Slesvig var delt, den dansk-tyske grænse lå fast. Vi var som sønderjyder en del af Danmark. Dog var fortiden ikke fjern.

Min morfar var med i Første Verdenskrig på tysk side. Tre af hans brødre døde - - -

Det vil jeg fortælle om med udgangspunkt i min morfars historie.

Rindum Menighedsråd               >>> læs mere

Minikonfirmander

Billedet er fra dec. 2016


Tirsdag den 28. marts 2017 mødes årets minikonfirmander for sidste gang i Rindum Kirkehus fra 14.00 – 17.00.

Her skal vi høre noget om hvorfor vi fejrer påske. Det sker gennem andagt, sange og aktiviteter. Og så skal vi selvfølgelig have noget godt at spise!

Kalender

BegivenhedDato

Møder på tværs af kulturer

Lørdag den 25. februar 2017 kl.13.30 har vi fastelavnsfest i Spejdergården med …

25. feb 13:30
15:30
25. feb 13:30 -
15:30

Fastelavnsgudstjeneste i Rindum kirke

Søndag den 26. februar 2017 kl. 14.00 i Rindum kirke.Alle børn må gerne møde frem …

26. feb 14:00
15:00
26. feb 14:00 -
15:00

Årsmøde for menighedsplejen

- holder Menighedsplejen årsmøde i Ringkøbing Kirkehus med valg til …

7. mar 19:30
21:30
7. mar 19:30 -
21:30

Pizza-gudstjeneste

"Pizza"-gudstjeneste i Rindum Kirke er en gudstjeneste tilrettelagt  …

10. mar 17:00
19:00
10. mar 17:00 -
19:00

Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp 2017

Søndag den 12. marts 2017 vil Ringkøbing og Rindum gerne sende så mange frivillige …

12. mar 09:00
13:00
12. mar 09:00 -
13:00

Prædikener/andagter

Kirkegården


Andagt af Lone Hvejsel

>>> læs


Kirkespil.dk

Martin Luther - Død eller levende

>>> læs omtalen

>>> Kirkespil.dk


Artikelstof

Martin Luther og reformationen


af Mogens Thams

læs artiklen


Menighedsrådsformanden har ordet

 

Tage Høj Kristiansen

>>> læs


Rams

- er mere end salmesag i domkirken

>> læs artiklen


Tilbud

Rindum Kirke tilbyder jævnligt forskellige forløb, f.eks. 

Høre nærmere om et eller flere af tilbuddene hos sognemedhjælper Marianne Olesen på tlf. 5172 3764 eller på mail: kk@rindumkirke.dk

Dåbsopfølgning

Dåben er en stor og vigtig dag, hvor vi bliver Guds børn. Dette er en gave for resten af livet og derfor også en dag, det er værd at minde om.

Det vil Rindum Kirke gerne være med til at gøre.

Læs mere        Barnetro

Stiftsudvalgets overordnede opgave er at styrke og inspirere diakonien i Ribe Stift, herunder at informere om diakoni samt at opbygge netværk på tværs af diverse grænser

læs mere

læs fra mødet i Rindum