Velkommen til Rindum Kirkehus og Rindum Kirke

Frivillige ved Rindum Kirke

- bliv frivillig!

Målsætning for Rindum Kirke

og handleplaner  juni 2011

og handleplaner  juni 2011
- sammenskrevet

Rindum Kirkes lektie café - homework café


KOM og besøg kirkens LEKTIE-CAFÉ for nydanskere

- hver tirsdag kl. 15.00 – 17.00 i Kirkehuset, Rindumvej 2

Der var opstart den 27. september 2016

>>> læs mere

Menighedsråds valg 2016


Kort meddelelse fra valgbestyrelsen:
Menighedsrådsvalget den 8. november 2016 aflyses.

Ved fristens udløb var kun indkommet 1 liste - nemlig den liste, der blev udfærdiget i forbindelse med orienterings- og opstillingsmødet den 13. september 2016.

Det betyder, at de opstillede kandidater er valgt for en 4-årig periode gældende fra 1. søndag i advent 2016.

Du er her: 

Gudstjeneste i Hee Kirke søndag den 30. oktober - 23. s. e. trin.

 • Kl. 10.30 i Hee Kirke

  Gudstjeneste for hørehæmmede, En gudstjeneste, hvor der tages særlig hensyn til hørehæmmede.
  Alle er velkomne i Hee Kirke

Gudstjeneste søndag den 6. november - Alle Helgens dag

 • Kl. 9.00 – Mogens Thams      Alle Helgens dag
  10.30 – Mogens Thams

  På denne helligdag mindes vi dem, vi har mistet siden sidste Alle Helgens dag. Navnene på dem, hvor begravelsen/bisættelsen har fundet sted fra Rindum kirke, læses fra prædikestolen.

  Annemarie Waagepetersen, skuespiller og musiker fra Teatret OM, spiller tværfløjte, medvirker ved begge gudstjenester

  Efter gudstjenesten kl. 10.30 er der Kirkefrokost i Rindum Kirkehus
  Alle er velkomne!

Strikke Café i Rindum kirkehus mandag den 14. november 2016

- for dig der vil være menneske blandt mennesker

- kl. 19.30 til 21.30
 
Ved Lisa Bro Hansen og Marianne Olesen (Kirke- og kulturmedarbejder tlf. 51723764)

Uformelt fællesskab omkring at strikke, snakke, hygge og drikke kaffe, samt en kort andagt.

Medbring snakketøj, strikketøj og 20 kr. til kaffen!

Velmødt til en hyggelig aften!

Fredag den 18. nov. 2016 kl. 17.00 "Pizza"-gudstjeneste i Rindum Kirke

- en gudstjeneste tilrettelagt for børn i alderen 3-10 år og deres familier - men alle er velkommen.

Gudstjenesten er kl. 17.00 og hver gang skal vi se hvad der er i skattekisten, se dukketeater og så kommer der bibelfortælling ud af den store bibel.
Vi synger også nogle dejlige børnesang og en enkelt salme. Alle børn er velkommen til at komme kl. 16.30 og være med til at øve de sange der skal synges ved gudstjenesten - så er man med i et kor!

Efter gudstjenesten går vi over i kirkehuset og spiser dejlig børnevenlig mad. Det koster 20 kr. for voksne, 10 kr. for børn/studerende og max 50 kr. for en familie.

Tilmelding ikke nødvendig! Så kom og vær med!

”Reformationen – kom også til Vestjylland”

Tirsdag den 22. november 2016 kl. 19.30

v/Søren Wogensen, sognepræst i Vemb, Gørding og Bur.

Som optakt til reformationsåret har vi inviteret Søren Wogensen. Ud over at være præst er han også kirkehistoriker med speciale i de første århundreder efter reformationen.

I foredraget vil han først trække linjer op for hvordan reformationen udfoldede sig i den store verden inden han vil komme ind på hvordan reformationen også påvirkede livet lokalt for vores forfædre her i Vestjylland.”

Grundtvigsk Forum står for denne aften

Julemåneden - Kirken byder på rige traditioner

Blandt de traditioner er at komme i kirke. Rindum kirke bliver derfor brugt rigtig meget i december måned.

Kirkeklokkerne vil ringe mange gange til juleafslutning fra slutningen af november og i december. Alt fra dagpleje- og vuggestue-børn, til børnehaver, skoleklasser, gymnasier, ung-doms- og voksen institutioner finder vej til kirken.
I kirken synges de kendte julesalmer og julens glade budskab bliver fortalt.

Julemåneden er en folkelig og kirkelig højtid, som der er al mulig grund til at glæde sig over og værne om. Velkommen i kirken!    

Søndag den 27. november - 1. s. i advent og De ni læsninger

 • Gudstjeneste kl. 10.30 – Mogens Thams
  De ni læsninger

  De ni læsninger er en festlig måde at indlede julemåneden på. Gudstjenesten er en vekselvirkning mellem læsninger fra bibelhistorien og sang.
  Vi synger nogle af vore dejlige advents- og julesalmer og hører bibellæsninger fra skabelsen og frem til Jesu fødsel.
  Efter gudstjenesten er der Kirkekaffe i Våbenhuset til alle.

Søndag den 4. december - 2. s. i advent

 • Gudstjeneste kl. 10.30 – Mogens Thams

Julekoncert med Maj-Britt Dørken og Hans Jørn Østerby

Mandag den 5. december 2016 kl. 19.00 i Rindum kirke

Ca. 60 minutters stemningsmættet, hjertevarm julekoncert med både de kendte og elskede julesange og carols, men også med noget af det knapt så kendte. Maj-Britt er leveringsdygtig i det smukke og bevægende, og Hans Jørn byder ind med sange om julen - også når den ses fra skyggesiden.

Sangene ledsages af guitar og klaver og er stærke, men pakket nænsomt ind i en skrøbelig og gennemsigtig indpakning.

Koncerten bærer præg af et stærkt nærvær i øjenhøjde med julen og med publikum.

Søndag den 11. december - 3. s. i advent

Søndag den 18. dec. - 4. s. i advent

 • Gudstjeneste kl. 10.30 – Lars Christoffersen

Juleaften, lørdag den 24. december - julegudstjeneste

 • Gudstjeneste: kl. 10.00 – Mogens Thams
  - ved denne gudstjeneste er målgruppen især er børn og deres familier

  12.30 - Lars Christoffersen
  14.00 - Mogens Thams
  15.30 - Mogens Thams

Juleaften, lørdag den 24. december - julegudstjeneste

 • Gudstjeneste: kl. 10.00 – Mogens Thams
  - ved denne gudstjeneste er målgruppen især er børn og deres familier

  12.30 - Lars Christoffersen
  14.00 - Mogens Thams
  15.30 - Mogens Thams

Søndag den 25. december - juledag

 • Gudstjeneste kl. 10.30 – Mogens Thams
  Juledag  

Tirsdag den 26. december - 2. juledag

 • Gudstjeneste kl. 10.30 – Lars Christoffersen
  2. juledag

Sørdag den 1. januar - Nytårsdag

 • Gudstjeneste kl. 16.30 - Mogens Thams.             Godt nytår
  - fælles gudstjeneste for Rindum –og Ringkøbing sogne i Rindum kirke.

  Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden et godt nytår med et cider og en kransekage i Våbenhuset.
  Jeg håber hermed, at der bliver plads til alle, der søger kirken denne særlige højtid.
  Sognepræst Mogens Thams

Kalender

BegivenhedDato

Litteraturkreds

Litteraturkredsen er et åbent fællesskab, som mødes en aften 6-7 gange om året og …

27. okt 19:30
21:30
27. okt 19:30 -
21:30

Gudstjeneste for hørehæmmede i Hee Kirke

- i Hee Kirke.En gudstjeneste, hvor der tages særlig hensyn til hørehæmmede. Alle er …

30. okt 10:30
11:30
30. okt 10:30 -
11:30

Gudstjeneste - Alle Helgens dag

Kl. 9.00 – Mogens Thams      Alle Helgens dagKl. 10.30 – …

6. nov 09:00
13:00
6. nov 09:00 -
13:00

Menighedsrådsvalg

Den 8. november 2016 er der valg til landets menighedsråd og således også til …

8. nov  
8. nov

Strikke Café

Strikke Café for dig der vil - være menneske blandt menneskerVed Lisa Bro Hansen og …

14. nov 19:30
21:30
14. nov 19:30 -
21:30

Prædikener/andagter

Andagt


                Regn


>>> læs andagten


Artikelstof

Fællesskab og fælles værdier er under pres


- af Mogens Thams

> læs artiklen


Rams

- er mere end salmesag i domkirken

>> læs artiklen


Tilbud

Rindum Kirke tilbyder jævnligt forskellige forløb, f.eks. 

Høre nærmere om et eller flere af tilbuddene hos sognemedhjælper Marianne Olesen på tlf. 5172 3764 eller på mail: kk@rindumkirke.dk

Dåbsopfølgning

Dåben er en stor og vigtig dag, hvor vi bliver Guds børn. Dette er en gave for resten af livet og derfor også en dag, det er værd at minde om.

Det vil Rindum Kirke gerne være med til at gøre.

Læs mere        Barnetro

Stiftsudvalgets overordnede opgave er at styrke og inspirere diakonien i Ribe Stift, herunder at informere om diakoni samt at opbygge netværk på tværs af diverse grænser

læs mere

læs fra mødet i Rindum