Velkommen til Rindum Kirkehus og Rindum Kirke

Frivillige ved Rindum Kirke

- bliv frivillig!

Målsætning for Rindum Kirke

og handleplaner  juni 2011

og handleplaner  juni 2011
- sammenskrevet

Menighedsmøde 2016

- den 3. april efter gudstjenesten kl. 10.30 i Kirkehuset.

Menighedsrådet fortalte om, hvad der er sket det sidste år ud fra Rindum kirke og om planer/visioner for fremtiden.

læs mere

Luthers nøgle 2016

Igen i år deltog hovedparter af omegnens konfirmander/ elever i et storstilet rollespil den 5. april 2016 på Nørre Vosborg, hvor de blev taget med på en rejse tilbage til reformationstidens kampe om folks sjæle. 

Dagen, lidt gråvejr med afsluttende sol, forløb med livlig aktivitet, hvor de unge mennesker med godt humør mødte både kræmmere og krigere, protestantiske præster og en katolsk biskop, munke, bønder og pestbefængte folk i deres jagt efter Luthers nøgle.

PalmePHOTO v. Søren Palmelund var fotograf, her er 268 billeder fra dagen.

se billeder fra dagen

Du er her: 

Frivilligdagen den 20. august 2016


Åbning af Frivillig-dagen begyndte med fællessang, "Du danske sommer, jeg elsker dig". Meget passende, vejret var med sol og regn!
- sådan som vi kender den danske somme!

>>> se billeder

Minikonfirmand undervisning for skoleåret 2016 - 2017

Saftevand, bolle og frugt


- skoleårs minikonfirmander, 3. klasserne tilbydes minikonfirmandundervisning i uge 34. Fra den 22. til den 26. august.

Vi mødes hver eftermiddag efter skole til kl. ca 17. hvor der er undervisning, workshops, sang, forfriskning og meget mere.
Fredag afslutter vi med et forældrearrangement. Mere herom i et brev senere.

>>> Læs indbydelsen til mini-konfirmandundervisningen aug. 2016

>>> læs mere

>>> se billeder fra undervisningen

Møde på tværs af kulturer

Lørdag den 27. august 2016 kl.13.30 til ca.16.30 i Spejdergården, Poulsgårdsvej 27, Ringkøbing

Invitation til en eftermiddag for hele familien


>>> læs invitationen

Tilmelding til konfirmationen

Billedet er konfirmandernes deltagelse i rollespillet om Luthers Nøgle april 2016

- er onsdag den 31. august 2016 kl. 19.00 i Rindum kirke og efterfølgende i Rindum Kirkehus.

Konfirmander og forældre inviteres til dette arrangement. Husk at medbringe dåbsattest eller navneattest.

Konfirmandundervisningen begynder i uge 36.

Den 28. – 29. oktober er der konfirmandlejr på Holmsborg.

>>> læs info fra sognepræst Mogens Thams

>>> hent indskrivningsseddel til konfirmandundervisningen

>>> læs mere

Distriktsforeningen for Ringkøbing provsti

- torsdag den 1. sept. 2016 kl.18.30:

Gudstjeneste i Højmark Kirke og kl. 19.30 foredrag i Højmark Forsamlingshus.

Emne: ”Folkekirkens møde med fremmede kulturer”

v. den iranskfødte migrantpræst og valgmenighedspræst Massoud Fouroozandeh, Odense.

Han har været med til at bygge bro til indvandrekristne, og  har selv en baggrund som muslim, men forkynder i dag det kristne budskab for muslimer.

Aftenen arrangeres i et samarbejde mellem distriktsforeningerne i Skjern og Ringkøbing provstier

Pris 100 kr. inkl. Kaffebord.

Tilmelding til Jørn Dalgaard, joern@dalfi.dk  senest den mandag den 29. august 2016

Alle er velkomne.

Høst- og familiegudstjeneste i Rindum Kirke


Søndag den 18. september 2016 kl. 10.30

Alle børn er velkomne til at medbringe frugt fra haven eller marken. Det medbragte bæres til alteret ved gudstjenestens begyndelse.

Efter gudstjenesten er der Kirkefrokost i Kirkehuset, hvor der holdes auktion over ”høsten”.

Pengene gives til Folkekirkens Nødhjælp, Kirkens Korshær og Danmission.

Husk pengene!

Alle er velkomne!

Gudstjeneste i Hee Kirke søndag den 30. oktober - 23. s. e. trin.

  • Kl. 10.30 i Hee Kirke

    Gudstjeneste for hørehæmmede, En gudstjeneste, hvor der tages særlig hensyn til hørehæmmede.
    Alle er velkomne i Hee Kirke

Menighedsråds valg 2016


Den 8. november 2016 er der valg til landets menighedsråd og således også til menighedsrådene ved Rindum og Ringkøbing kirker.

Men allerede nu kunne du begynde at overveje om, det ikke var noget for dig at være med i et positivt arbejdsfællesskab omkring din lokale kirke og de forskellige aktiviteter, der foregår her.

Det er vigtigt, at vi som folkekirkemedlemmer interesserer - - -

Bemærk:
Den 13 september 2016 vil der ved begge kirker blive holdt orienterings-/opstillingsmøder som optakt til valget. Brug derfor sommeren til at tænke over det!

>>> Læs mere

Kristendomskursus

Kursus om livets små og store spørgsmål           >>> læs programmet

Et Kristendomskursus (KK):

  • KK er for dig, som er nysgerrig og gerne vil vide mere om, hvad kristendommen er.
  • KK er for dig, der gerne vil undersøge de dybe spørgsmål om livet.
  • KK er for dig, som gerne vil genfinde værdien i den kristne tro.
  • KK er for dig, som kunne tænke dig at lære noget om den kristne tro.

Vi starter aftenen med at spise sammen. Det er festligt! Efter en travl dag er det dejligt ikke selv at skulle lave maden.

Alle er velkomne – uanset om man aldrig kommer i kirken eller kommer der ofte. Men tilmelding senest den 13. sept. 2016

Mere information ved henvendelse til kirke- og kulturmedarbejder Marianne Olesen på mail: kk@rindumkirke.dk  eller tlf. 51723764

Kalender

BegivenhedDato

Minikonfirmand undervisning for skoleåret 2016 - 2017

Det kommende skoleårs minikonfirmander, næste års 3. klasser tilbydes …

22. aug
26. aug
22. aug  -
26. aug

Møde på trærs af kulturer

- i Spejdergården, Poulsgårdsvej 27, Ringkøbing>>> læs invitationen

27. aug 13:30
16:30
27. aug 13:30 -
16:30

Besøgstjenesten

- er der en sammenkomst i Rindum Kirkehus for frivillige i Menighedsplejen sammen …

31. aug 14:30
16:30
31. aug 14:30 -
16:30

Tilmelding til konfirmationen

- i Rindum kirke og efterfølgende i Rindum Kirkehus.Konfirmander og forældre …

31. aug 19:00
21:00
31. aug 19:00 -
21:00

Distriktsforeningen for Ringkøbing provsti

Efterårsmøde i distriktsforeningen Gudstjeneste i Højmark Kirke og kl. 19.30 …

1. sep 18:30
21:30
1. sep 18:30 -
21:30

Prædikener/andagter

Andagt


                Regn


>>> læs andagten


Artikelstof

Fællesskab og fælles værdier er under pres


- af Mogens Thams

> læs artiklen


Rams

- er mere end salmesag i domkirken

>> læs artiklen


Tilbud

Rindum Kirke tilbyder jævnligt forskellige forløb, f.eks. 

Høre nærmere om et eller flere af tilbuddene hos sognemedhjælper Marianne Olesen på tlf. 5172 3764 eller på mail: kk@rindumkirke.dk

Dåbsopfølgning

Dåben er en stor og vigtig dag, hvor vi bliver Guds børn. Dette er en gave for resten af livet og derfor også en dag, det er værd at minde om.

Det vil Rindum Kirke gerne være med til at gøre.

Læs mere        Barnetro

Stiftsudvalgets overordnede opgave er at styrke og inspirere diakonien i Ribe Stift, herunder at informere om diakoni samt at opbygge netværk på tværs af diverse grænser

læs mere

læs fra mødet i Rindum