Velkommen til Rindum Kirkehus og Rindum Kirke

Frivillige ved Rindum Kirke

- bliv frivillig!

Rindum Kirke er "vejkirke"

- i perioden 2/5-3/11 2017

Har følgende åbningstider:
tirsdag-fredag
kl. 10.00-15.00

>>> læs mere

Målsætning for Rindum Kirke

og handleplaner  juni 2011

og handleplaner  juni 2011
- sammenskrevet

Rindum Kirkes lektie café - homework café


KOM og besøg kirkens LEKTIE-CAFÉ for nydanskere

- hver tirsdag kl. 15.00 – 17.00 i Kirkehuset, Rindumvej 2

Der var opstart den 27. september 2016

>>> læs mere

Altertavlen


Læs teksten på tavlen

>>> teksten på dansk

>>> teksten på tysk

Du er her: 

»Reformationen i Danmark. Betydning dengang og nu«

- torsdag den 27. april 2017 kl. 19.30, Rindum Kirkehus:
v/ Dr. theol. Kurt E. Larsen, Århus

Kom og hør kirkehistorikeren Kurt E. Larsen give en introduktion til Luthers ideer og reformationen i Tyskland og et overblik over reformationens historie i Danmark.
Hvordan kom reformationen til Danmark, hvordan forløb den, hvem stod i spidsen for den, hvilken betydning fik den for kirke og samfund?

I dag nævnes det som en selvfølgelighed, at vi har en evangelisk-luthersk folkekirke, men hvilken rolle spiller reformationen og arven fra Luther i dag?

Indre Mission og Luthersk Mission

Fredag den 5. maj 2017 - Pizza-gudstjeneste

- kl. 17.00 

Vi skal høre den spændende historie om Jonas i hvalens mave. Se hvem der kommer ud af den store Bibel i Rindum kirke.

Efter familiegudstjenesten er der mad til alle i Kirkehuset.

Alle er velkomne.

>>> læs mere

Kristendomskursus

Livets små og store spørgsmål 2017

Kursusstart: Mandag den 2. oktober 2017

Undervisningen foregår mandage kl. 19.00-21.45.

Der er undervisning følgende dage:2/10, 9/10, 23/10, 6/11 og 20/11

>>> læs programmet

Kalender

BegivenhedDato

»Reformationen i Danmark. Betydning dengang og nu«

- torsdag den 27. april 2017 kl. 19.30, Rindum Kirkehus:v/ Dr. theol. Kurt E. …

27. apr 19:30
21:30
27. apr 19:30 -
21:30

Litteraturkreds

Mødested er Ringkøbing Kirkes Kirke- og kulturhus>>> læs mere

2. maj 19:30
21:30
2. maj 19:30 -
21:30

Pizza-gudstjeneste

"Pizza"-gudstjeneste i Rindum Kirke er en gudstjeneste tilrettelagt  …

5. maj 17:00
19:00
5. maj 17:00 -
19:00

Møde på tværs af kulturer

Lørdag den 20. maj er der udflugt til Bundsbæk Mølle og jernalderlandsby. Vi mødes …

20. maj 10:00
16:00
20. maj 10:00 -
16:00

Pizza-gudstjeneste

"Pizza"-gudstjeneste i Rindum Kirke er en gudstjeneste tilrettelagt  …

16. jun 17:00
19:00
16. jun 17:00 -
19:00

Prædikener/andagter

Kirkegården


Andagt af Lone Hvejsel

>>> læs


Kirkespil.dk

Martin Luther - Død eller levende

>>> læs omtalen

>>> Kirkespil.dk


Artikelstof

Martin Luther og reformationen


af Mogens Thams

læs artiklen


Menighedsrådsformanden har ordet

 

Tage Høj Kristiansen

>>> læs


Rams

- er mere end salmesang i domkirken

>> læs artiklen


Tilbud

Rindum Kirke tilbyder jævnligt forskellige forløb, f.eks. 

Høre nærmere om et eller flere af tilbuddene hos sognemedhjælper Marianne Olesen på tlf. 5172 3764 eller på mail: kk@rindumkirke.dk

Dåbsopfølgning

Dåben er en stor og vigtig dag, hvor vi bliver Guds børn. Dette er en gave for resten af livet og derfor også en dag, det er værd at minde om.

Det vil Rindum Kirke gerne være med til at gøre.

Læs mere        Barnetro

Stiftsudvalgets overordnede opgave er at styrke og inspirere diakonien i Ribe Stift, herunder at informere om diakoni samt at opbygge netværk på tværs af diverse grænser

læs mere

læs fra mødet i Rindum