Velkommen til Rindum Kirkehus og Rindum Kirke

Frivillige ved Rindum Kirke

- bliv frivillig!

Målsætning for Rindum Kirke

og handleplaner  juni 2011

og handleplaner  juni 2011
- sammenskrevet

Rindum Kirkes lektie café - homework café


KOM og besøg kirkens LEKTIE-CAFÉ for nydanskere

- hver tirsdag kl. 15.00 – 17.00 i Kirkehuset, Rindumvej 2

Der var opstart den 27. september 2016

>>> læs mere

Du er her: 

”Humor som sjælesorg”.


- tirsdag den 24. januar 2017 kl. 19.30 i Ringkøbings nye kirkehus: Ringkøbing Menighedsråd
v/ Provst Anders Bonde, Ørsted

Det lune glimt i øjet og den humørfyldte historie virker ofte opmuntrende på et tynget sind.

Humor, kalder vi det, og ordentlig humor er sjældent kun for sjov. Det er foredragsholderes påstand, at humor for alvor også er sjælesorg.

Emnet belyses med afsæt i det kristne menneskesyn og med udblik til hverdagens humor. Meget naturligt holdes foredraget i causeriets form, hvor netop humoren tjener eftertanken.

Anders Bonde er sognepræst, bonde og provst.

”Nærvær, varme og omsorg – om det sociale arbejde i Kirkens Korshær”

Tirsdag den 21. februar 2017 kl. 19.30 i Rindum Kirkehus:
v/ Dorte Tranberg-Krab - landssekretær i Kirkens Korshær og cand. teol.

Kirkens Korshær driver væresteder og herberger i mange af landets større byer samtidig med, at organisationen har tværgående landsdækkende opgaver som f.eks. samtale tjenesten ”Sct. Nicolai Tjenesten” og Arresthustjenesten.

Kirkens Korshær er en kirkelig diakonal organisation, der ser det som sin opgave at arbejde blandt de mest sårbare og udstødte mennesker i det danske samfund.

Foredraget giver et indblik i Kirkens Korshærs sociale arbejde og værdigrundlag. Derudover vil der være refleksioner over diakoni og menneskesyn. Hvad er de diakonale organisationers rolle i et velfærdssamfund? Hvad er substansen i det kristne menneskesyn set i forhold til de tendenser og den mentalitet, vi møder i det omgivende samfund?

Kalender

BegivenhedDato

”Humor som sjælesorg”.

- i Ringkøbings nye kirkehus: Ringkøbing Menighedsrådv/ Provst Anders Bonde, …

24. jan 19:30
21:30
24. jan 19:30 -
21:30

Litteraturkreds

Mødested er Ringkøbing Kirkes Kirke- og kulturhus>>> læs mere

16. feb 19:30
21:30
16. feb 19:30 -
21:30

Strikkecafé

Strikkecafé for dig der vil-    være menneske blandt menneskerVed …

20. feb 19:30
21:30
20. feb 19:30 -
21:30

”Nærvær, varme og omsorg – om det sociale arbejde i Kirkens Korshær”

Kirkens Korshærv/ Dorte Tranberg-Krab - landssekretær i Kirkens Korshær og cand. …

21. feb 19:30
21:30
21. feb 19:30 -
21:30

Møder på tværs af kulturer

Lørdag den 25. februar 2017 kl.13.30 har vi fastelavnsfest i Spejdergården med …

25. feb 13:30
15:30
25. feb 13:30 -
15:30

Prædikener/andagter


Aller Helgens dag

- af Mogens Thams

>>> læs prædikenAndagt


af sognepræst Randi Sandal

læs andagten

Artikelstof

Martin Luther og reformationen


af Mogens Thams

læs artiklen


Rams

- er mere end salmesag i domkirken

>> læs artiklen


Tilbud

Rindum Kirke tilbyder jævnligt forskellige forløb, f.eks. 

Høre nærmere om et eller flere af tilbuddene hos sognemedhjælper Marianne Olesen på tlf. 5172 3764 eller på mail: kk@rindumkirke.dk

Dåbsopfølgning

Dåben er en stor og vigtig dag, hvor vi bliver Guds børn. Dette er en gave for resten af livet og derfor også en dag, det er værd at minde om.

Det vil Rindum Kirke gerne være med til at gøre.

Læs mere        Barnetro

Stiftsudvalgets overordnede opgave er at styrke og inspirere diakonien i Ribe Stift, herunder at informere om diakoni samt at opbygge netværk på tværs af diverse grænser

læs mere

læs fra mødet i Rindum