Gudstjeneste 7. juni 2020 - Trinitatis søndag

 

- er der gudstjeneste i Rindum Kirke ved Mogens Thams, - dog med visse plads begrænsninger

Men gå ikke glib af gudstjenesten, en kort gudstjeneste er optaget elektronisk >>> se og lyt

Det er som vanligt, TV-Vestjylland som optakt til gudstjenesten, har været på besøg i Rindum kirke.

Kan også ses og høres på: www.tvvestjylland.dk

Rindum kirke og aktiviteter


Rindum Kirke og i Rindum Kirkehus er igen åben, men med begrænsninger.

>>> læs menighedsrådets notat

Konfirmandundervisning

- begynder igen

Minigudstjenester på hjemmesiden og de sociale medier

Vedrørende gudstjenester vil sognepræsten videst mulig lægge små minigudstjenester op på Kirkens hjemmeside (www.rindumkirke.dk) og Kirkens Facebook.

Kirkelige handlinger

- begravelser/bisættelser, dåb og vielse kan finde sted under særlige forhold, hvor kun nærmeste familie er med i kirken.

Kirkens klokker ringer hver dag kl. 17.00

- og kalder til bøn for landet, for verden, for alle syge og sørgende. I kirken vil vi gerne opfordre lyden fra kirkeklokken til at stoppe op, i sit sind eller sammen med andre, bede til Gud om, at vi må komme igennem denne svære tid, og at Gud særligt må være nær hos dem, der er mest berørt af den omsiggribende virus.
Guds fred.

Hjælpenetværk - Røde Kors

Få hjælp gennem Røde Kors-hjælpenetværk

-er du syg, ældre eller særligt sårbar over for corona, så kan vi hjælpe.

>>> læs mere

Arrangementer der har været

Gudstjeneste 17. maj - 5 søndag efter påske


- fra Rindum Kirke ved Mogens Thams

TV-Vestjylland har igen været på besøg i Rindum kirke og optaget en gudstjeneste til 17. maj 2020.

21. maj (Kristi Himmelfartsdag) er der gudstjeneste i Rindum kirke – og kirken er åben!

Men her en kort gudstjeneste til 17. maj >>> se og lyt her

Kan også ses på: http://tvvestjylland.dk/

5. maj i år fejredes 75-året for befrielsen.

- ved Rindum Kirke

Med god afstand imellem os, samles en lille flok fra Rindum menighed udenfor kirken, for at markere det.

Kirkeklokken ringede indtil 17.15, hvorefter vi sang ”En lærke letted” og ”Altid frejdig”.

Vi stod ved den gamle hvidkalkede kirke med nyudsprungne bøge foran os, en blå himmel over os, blæsten omkring os og Dannebro ved indgangen fuldt udfoldet i vinden. Det matcher billedet af Danmark, den skønhed, samhørighed og frihed, som vi værner om, og som vi fik tilbage i 1945.
Men ikke med tyskerne som fjender, der skal lægges for had, men som europæiske venner, der i tiden efter 2. Verdenskrig har været med til at opbygge et Europa, hvor alle lande har som mål at værne og kæmpe for friheden og samhørigheden, så en ny verdenskrig ikke bryder frem.

Det er det 5. maj står for og derfor den skal holdes i hævd.  

Mogens Thams

Rindum Kirke er igen åben

- dog med vise begrænsninger

>>> læs her

Kalender

07jun kl. 10:30

Gudstjeneste - Trinitatis

- præst er Mogens Thams

07jun kl. 10:30
14jun kl. 10:30

Gudstjeneste - 1. s.e. trin.

- ved Lars Christoffersen

14jun kl. 10:30
16jun kl. 14:30

Aflyst - Gudstjeneste - Kirke og kaffe - Rindum Kirke

 

Vi begynder med gudstjeneste i Rindum kirke, hvor Ole Lange er præst.

Efter …

16jun kl. 14:30
17jun kl. 09:00

De grå synger

- i Rindum kirkeMorgensang i kirken og hyggeligt samvær ved formiddagskaffen i …

17jun kl. 09:00
21jun kl. 10:30

Gudstjeneste - 2. s.e. trin.

- Mogens Thams

Kirkekaffe i Kirkehuset

21jun kl. 10:30

Prædikener/andagter


Den 24. juni er det Sct. Hans dag - den 24. dec. er det jul

- af Mogens Thams

>>> læs indlægget

 


Korsets tegn


- af Mogens Thams

>>> læs indlægget

Menighedsrådsvalg 2020

 

Menighedsrådsvalget begynder snart

- den 16. august 2020 ved menighedsmødet - - -

>>> læs mere


Én at tale med

Sct. Nikolai tjenesten