Minikonfirmander 19. til 22. september 2019

Skønne børn har været samlet i disse dage efter skole fra 14.00-17.00 i Rindum Kirkehus og i Rindum Kirke. Lørdag er det fra 9-12.

Med stor interesse, nysgerrighed og glæde har minikonfirmanderne deltage med sang, hygge, bibelhistorie, leg, høre om kirken og meget mere.

Minikonfirmanderne medvirke ved Høstgudstjenesten søndag den 22. september 2019.

>>> se billeder fra dagene

Høstgudstjeneste søndag den 22. september 2019 kl. 10.30 i Rindum Kirke

Billedet er fra 2017


Alle børn og voksne er velkomne til at medbringe frugt og blomster fra haven, som bæres ind i kirken ved gudstjenestens begyndelse.

Årets minikonfirmander medvirker med bl.a. sang.

I Kirkehuset efter gudstjenesten er der kirkefrokost og auktion over ”høsten” og pengene sendes til velgørende formål.

Pris for frokost 25 kr. for voksne.

Alle er velkomne

Kristendomskursus - Alpha

Kursus om Livets små og store spørgsmål!

Hvad er Kristendom?

Et Kristendomskursus (KK) for dig, som er nysgerrig og gerne vil vide mere om, hvad kristendommen er.

KK er for dig, der gerne vil undersøge de dybe spørgsmål om livet. KK er for dig, som gerne vil genfinde værdien i den kristne tro.

KK er for dig, som kunne tænke dig at lære noget om den kristne tro.

>>> læs mere

>>> læs programmet

Mere information på rindumkirke.dk eller ved henvendelse til kirke- og kulturmedarbejder Marianne Olesen på mail: kk@rindumkirke.dk eller tlf. 51723764

Søndag den 6. okt. 2019 kl. 10.30 Gudstjeneste

- efterfølgende 25 års jubilæumsreception for Mogens Thams i Rindum Kirkehus.

Mogens Thams har ofte spurgt sig selv, hvorfor han har været præst i Rindum i 25 år. Svaret er, at det ene år har taget det andet, fordi det er et godt sted at være, der er liv, kirken er en del af lokalsamfundet, og der har altid været udfordringer nok.

Det er ikke blevet nemmere at være præst, for - - -

>>> læs


Kalender

22sep kl. 10:30

Høst- og familiegudstjeneste - Mogens Thams

14. søndag efter trinitatis

Høst- og familiegudstjeneste
Kirkefrokost i Rindum Kirkehus

22sep kl. 10:30
24sep kl. 14:30

Ældrecenter Fjordparken, Kirke & Kaffe - ældreeftermiddag v. Mogens Thams

- sammen med høstgudstjeneste i Rindum Kirke – en høstgudstjeneste for vore ældre …

24sep kl. 14:30
24sep kl. 16:30

Menighedsrådsmøde

24sep kl. 16:30
27sep kl. 09:30

Legestuesalmesang for de 1 - 3 årigeLegestuen for de 1 – 3 årige starter ny sæson fredag den 27. september 2019 kl. 9.30.

 …

27sep kl. 09:30
29sep kl. 14:00

Gudstjeneste - Ole Lange

15. søndag efter trinitatis

29sep kl. 14:00

Prædikener/andagter


Hvordan er Gud

- af Mogens Thams


>>> læs


Én at tale med

Sct. Nikolai tjenesten