Du er her: 

Alle Helgen, søndag den 1. november 2020


Indbydelse til gudstjeneste i Rindum kirke

kl. 9.00 & 10.30 & 14.00


Søndag den 1. november er det Alle Helgens Dag. Alle Helgens Dag er dagen, hvor vi i kirken mindes vores døde.

Vi tænker med sorg på det tab, vi har lidt. Og med taknemmelighed på, hvad vores døde har betydet for os i vores liv og i vores fællesskaber. I særlig grad tænker vi på dem, vi har mistet siden sidste Alle Helgens dag. Derfor bliver deres navne nævnt ved gudstjenesten.

Grundet Covid-19 er der begrænset plads i Rindum kirke. Vi holder tre gudstjenester for at give plads til flest mulig. Pladserne i kirken deles efter de grupper, man tilhører (familier, samboende). Der skal være luft til næste gruppe. Der kan være fire på en bænk. Annemarie Waagepetersen spiller tværfløjte sammen med Dorota Biernacka på orgel. Ole Lange er præst ved den første gudstjeneste og Mogens Thams ved de to næste.

Søndag den 1. november kl. 9. 00  i Rindum Kirke.
Søndag den 1. november kl. 10.30 i Rindum Kirke.
Søndag den 1. november kl. 14.00 i Rindum Kirke.

Alle pårørende er særligt velkomne til denne gudstjeneste.
Efter gudstjenesten kan man gå på kirkegården og tænde medbragte lys.

Med venlig hilsen

Sognepræst Mogens Thams
Sognepræst Ole Lange

Om Allehelgen