"De grå synger"

 


i Rindum kirke

Morgensang i kirken kl. 9.00 og efterfølgende hyggeligt samvær ved formiddagskaffen i kirkehuset.

Alle er velkommen. Kaffen koster 25,- kr.

Datoer i efteråret 2020: 2. september, 21. oktober og 2. december

Arr. Rindum kirke

De grå synger

02sep kl. 09:00

De Grå synger i Rindum Kirke


 i Rindum Kirke

Morgensang i kirken og hyggeligt samvær ved formiddagskaffen i …

02sep kl. 09:00