"De grå synger"

 


i Rindum kirke

Morgensang i kirken og hyggeligt samvær ved formiddagskaffen i kirkehuset.

Alle er velkommen. Kaffen koster 20 kr.

Arr. Rindum kirke.

>>> læs løbeseddel