"De grå synger"

 


- i Rindum kirke

Morgensang i kirken kl. 9.00 og efterfølgende hyggeligt samvær ved formiddagskaffen i kirkehuset.

Alle er velkommen. Kaffen koster 25,- kr.

Arr. Rindum kirke

De grå synger

20jan kl. 09:00

De grå synger i Rindum kirke

Morgensang i kirken kl. 9.00 og efterfølgende hyggeligt samvær ved formiddagskaffen i …

20jan kl. 09:00
24feb kl. 09:00

De grå synger i Rindum kirke

Morgensang i kirken kl. 9.00 og efterfølgende hyggeligt samvær ved formiddagskaffen i …

24feb kl. 09:00
24mar kl. 09:00

De grå synger i Rindum kirke

Morgensang i kirken kl. 9.00 og efterfølgende hyggeligt samvær ved formiddagskaffen i …

24mar kl. 09:00