"De grå synger"

 


i Rindum kirke

Morgensang i kirken kl. 9.00 og efterfølgende hyggeligt samvær ved formiddagskaffen i kirkehuset.

Alle er velkommen. Kaffen koster 25,- kr.

Arr. Rindum kirke

De grå synger

21okt kl. 09:00

DE GRÅ SYNGER i Rindum kirke


Morgensang i kirken og hyggeligt samvær ved formiddagskaffen i kirkehuset.

Alle er …

21okt kl. 09:00
02dec kl. 09:00

DE GRÅ SYNGER i Rindum kirke


Morgensang i kirken og hyggeligt samvær ved formiddagskaffen i kirkehuset.

Alle er …

02dec kl. 09:00