Kirkelige fællesarrangementer efterår 2016 og forår 2017.

 

Viden, diskussioner, dialog og forkyndelse samt hyggeligt samvær på tværs af det kirkelige landskab.

Menighedsrådene i Ringkøbing  og i Rindum har sammen med Grundtvigsk Forum,  Ringkøbing Y´s Men´s Club, Kirkens Korshær, Indre Mission Luthersk Mission, sammensat et bredt program om emner,  der berører os alle.

Møderne holdes kl. 19.30  i henholdsvis Rindum kirkehus og Ringkøbing kirkehus, som det fremgår af de enkelte mødeomtaler.

Entre incl. kaffe:  50 kr.,  studerende 1/2 pris.

Jysk sind og humor

- tirsdag den 23. januar 2018 kl. 19.30 i Ringkøbing Kirkehus.

Foredraget ved tidl. biskop over Aalborg Stift, Søren Lodberg Hvass.

Sind og humor lever i sproget. Eksempler fra Jeppe Aakjær, Anton Berntsen og Steffen Steffensen er bevægende og livfulde udtryk herfor.

Dertil kommer eksempler fra fortællerens møde med lune jyder i Vestjylland, Thy og Vendsyssel. 

Alt til eftertanke, smil og latter. Fortællingen udfolder sig hovedsagelig i fortællerens egen jyske dialekt.  

Ringkøbing Menighedsråd

”At tænke sig at jorden er rund, når tilværelsen kan være så kantet”

Tirsdag den 20. februar 2018 kl. 19.30 i Rindum Kirkehus.

Korshærspræst, Kirsten Greve, fra Viborg taler om korshæren og dens mennesker. 

Under titlen: ”At tænke sig at jorden er rund, når tilværelsen kan være så kantet” ledsager Kirsten sin fortælling med tegninger af Storm P.”

Kirkens Korshær

”Tro, kamp og kærlighed”.

Casper Koch
Dietrich Bonhoeffer

Onsdag den 21. marts 2018 kl. 19.30 i  Rindum Kirkehus.

Ringkøbing Y´s Men´s Club.Skuespiller Casper Koch fortæller/spiller om Dietrich Bonhoeffer under overskriften ”Tro, kamp og kærlighed”.

Der var ikke mange intellektuelle og endnu færre præster og teologer, der åbent stod frem mod nazismen i 1930’ernes og 1940’erns Tyskland. En af undtagelserne var præsten og teologen Dietrich Bonhoeffer.

Da Hitler kommer til magten i 1933, sætter Bonhoeffer sit liv og sit teologiske virke ind i kampen for at imødegå nazismens konsekvenser for kirke og samfund.

Til at begynde med arbejdede Bonhoeffer primært teologisk, blandt som talerør for Bekendelseskirken, hvor den protestantiske modstand mod den ensretning, som nazismens ideologi indebar, samledes.

Først i 1940’erne gik Bonhoeffer et skridt videre og blev en del af den politiske sammensværgelse, der planlagde attentatet mod Hitler den 20. juli 1944.

I april 1943 bliver Bonhoeffer arresteret. Officielt begrundet i ”værnepligtsunddragelse”, men reelt for sin kirkelige og verdslige/politiske modstand Hitler og nazismens vandvid.

I næsten to år sidder han fængslet i Berlin. Under fængselsopholdet skriver han breve, digte og teologiske optegnelser, hvor han bestræber sig på at komme til rette med forholdet mellem kristen tro og moderne livstolkning. Mange af disse skriverier er samlet i bogen ”Min tid er i dine hænder”.

Den 9. april 1945 bliver Dietrich Bonhoeffer, 39 år gammel, henrettet for delagtighed i attentatet mod Hitler den 20. juli 1944.

”Jerusalem – er brændpunkt igennem 3000 år”

Torsdag den 19. april 2018 kl. 19.30 i Rindum Kirkehus

- v/Hakon Christensen, formand for Ordet og Israel.

Jerusalem er stridens kerne! Talrige meningsmålinger viser, at mange, både israelere og palæstinensere vil skrive under på den påstand. Bibelens profetier om Israel og de sidste tider siger det samme.

Jerusalems betydning for en af verdens vigtigste og vanskeligste konflikter kan ikke overvurderes. Set fra et menneskeligt perspektiv findes de lette løsninger ikke lige om hjørnet. 

Byens historie er på mange måder både dramatisk, medrivende, tragisk og fuld af håb og fremtid. Med Bibelen som kilde vil vi sætte fokus på Jerusalems historie og derigennem få hjælp til også at forstå, hvorfor denne by stadig synes at være brændpunktet i verden.

Indre Mission og Luthersk Mission.