Kirkelige fællesarrangementer efterår 2018 og forår 2019.

 

Viden, diskussioner, dialog og forkyndelse samt hyggeligt samvær på tværs af det kirkelige landskab.

Menighedsrådene i Ringkøbing  og i Rindum har sammen med forskellige lokale kirkelige  organisationer sammensat et bredt program om emner,  der berører os alle.

Møderne holdes kl. 19.30  i henholdsvis Rindum kirkehus og Ringkøbing kirkehus, som det fremgår af de enkelte mødeomtaler.

Entre incl. kaffe fremgår ligeledes af mødeomtalerne. 

Julekoncert med Vokal Vest og Ringkøbing Kirkekor.

Onsdag d. 12. december 2018 kl. 19.30 i Ringkøbing Kirke

Entré: 50 kr. (overskuddet går ubeskåret til Menighedsplejen)

”Livet - det dejligste eventyr”

Torsdag den 17. januar 2019 kl. 19.30 i Ringkøbing Kirkehus:

 - Kristendommen i H.C. Andersens forfatterskab v/Sognepræst, forfatter Kaj Mogensen.

H.C. Andersen skrev i sin selvbiografi ”Mit Livs Eventyr”: ”Mit Livs Historie vil vise Verden, hvad den siger mig: der er en kjærlig Gud, der fører alt til det Bedste”. Troen på at Gud er kærlighed, at Gud har skabt os mennesker i sit billede, og at Gud elsker alle mennesker, er den røde tråd i H.C. Andersens digtning. Det er H.C. Andersens tro, som han enkelt og dybt udfolder i eventyr og historier, digte, dramaer og romaner. 

Denne tro sættes bestandigt på prøve. H.C. Andersen vil fastholde den kristne tro og det kristne håb midt i erfaringen af tilintetgørelse og død. Han tror på, at Bibelen og naturen er Guds åbenbaringer.  Der er en sammenhæng mellem skabelse og Guds nådige forsyn.  Han vil med sin digtning forkynde Guds kærlighed.

Han forkynder Jesus som frelser og forsoner, og han betoner sammenhængen mellem Gudstro og etik. For H.C. Andersen er kristendommen ikke et system eller færdige meninger, men liv og glæde. Han tager afstand både fra stiv ortodoksi og ateistisk materialisme. Han ser sammenhængen mellem følelse, fantasi og fornuft. For ham hører tro og viden sammen.

I foredraget belyses dette ved en fortolkning af H.C. Andersen tekster - både kendte og mindre kendte.  Som H.C. Andersens forfatterskab vil også foredraget oplyse og oplive, være til trøst og glæde.

Entre incl kaffe 50,-kr.

Ringkøbing Menighedsråd har aftalerne denne aften

Feltpræst for de udsendte danske soldater

Tirsdag den 19. februar 2019 kl. 19.30 i Rindum Kirkehus.

Tidligere sogne- og feltpræst Christian Madsen fortæller om feltpræstens arbejde.

Han vil fortælle om feltpræstetjenestens historie og om det arbejde og de udfordringer en feltpræst kommer ud for sammen med de udsendte soldater.

Christian Madsen har været udsendt flere gange i internationale missioner bl.a. i Kosovo, Irak og Afghanistan. Han har været sognepræst i Esajaskirken i København og siden 2016 præst for den danske menighed i Malaga.

Da skuespilleren Morten Hee Andersen skulle spille rollen som den unge præst August, der bliver sendt ud som feltpræst, i tv-serien ”Herrens veje”, var Christian Madsen tilknyttet som konsulent.

Entre incl. kaffe 50,-kr.

Kirkens Korshær har aftalerne denne aften

”Mennesket er ingen ø – perspektiver på. liv og tilværelse”

Onsdag den 20. marts 2019 kl.19.30 i Rindum Kirkehus

v/ Forstander Jens Maibom Pedersen, Diakonhøjskolen i Århus

Jens Maibom Pedersen, tager i sit foredrag afsæt i forskellige historier og fortællinger og vil indfange et helt grundlæggende perspektiv ved vores fælles liv og tilværelse.

Vi er ikke alene!

Mennesket er ingen ø, men en del af en fælles verden, et fælles liv, et fællesskab. At det forholder sig sådan, at mennesket er vævet ind i andre menneskers liv og færden, er naturligvis en påstand. Men sådan én af slagsen, der ikke er til at komme uden om. Og hvorfor skulle man?

Til gengæld kunne man passende overveje hvilken betydning det får, at vi mennesker er overladt til … hinanden!

Entre incl. kaffe:  50 kr.

Ringkøbing Y´s Men´s Club har aftalerne denne aften

”Hvorfor sover Gud, når mennesker lider?”

Torsdag den 25. april 2019 kl. 19.30 i Rindum Kirkehus.

v/ Cand. theol. Leif Andersen, Hvidovre

Kristne mennesker, som lider, har to problemer: Det første problem er selve deres lidelse – det andet problem er de andre kristnes trøst. Hvorfor holder Gud ikke det, de kristne lover?

Kristentroen og lidelsens problem tages her under behandling af en erfaren teolog, underviser og sjælesørger. Leif Andersen er lektor i praktisk teologi, præst, foredragsholder og forfatter og har skrevet flere bøger om emnet.

Entré incl. kaffe 50 kr.

Indre Mission og Luthersk Mission har aftalerne denne aften

Arr. bag De kirkelige fællesarrangementer


Grundtvigsk Forum 

Ringkøbing Y´s Men´s Club

Kirkens Korshær

Indre Mission

Luthersk Mission

Ringkøbing Menighedsråd

Rindum Menighedsråd

 

 

Udarbejdelsen af den trykte folder er sponseret af Ringkøbing Y´s Men´s Club