Kirkelige fællesarrangementer efterår 2016 og forår 2017.

 

Viden, diskussioner, dialog og forkyndelse samt hyggeligt samvær på tværs af det kirkelige landskab.

Menighedsrådene i Ringkøbing  og i Rindum har sammen med forskellige lokale kirkelige organisationer sammensat et bredt program om emner, der berører os alle.

Møderne holdes kl. 19.30  i henholdsvis Rindum kirkehus og Ringkøbing kirkehus, som det fremgår af de enkelte mødeomtaler.

Entre incl. kaffe:  50 kr.,  studerende 1/2 pris.

Reformationsjubilæet i Ringkøbing og Rindum 17. september 2017

Søndag den 17. september markerer vi 500 året for reformationen. Rindum kirke har en katekismus altertavle, som netop viser reformationens komme til vores egn.

I Rindum og Ringkøbing sogne er vi gået sammen for, med vore to kirker, at markere reformationens afsæt og betydning i vort land og vor landsdel. Det gøre ved:

Gudstjeneste i Ringkøbing kirke kl. 10.30.

Rundvisning i Rindum kirke kl. 16.00 med teolog, Nina Frandsen.  

Nina Frandsen vil fortælle om alt det gode, som reformationen har haft indflydelse på. Modsat Poul Helgesen, der I 1534 afbrød sin Skibbykrønike midt i sætningen ”Medens dette gik for sig.......” denne uafsluttede sætning er skrevet midt under Grevens fejde, Brat og uafsluttet. Det er sådan, den er fundet. I år 1650. Muret inde i væggen i Skibby Kirke. Ingen ved, hvordan den er havnet der eller hvorfor....

Hvorfor en reformationen et gode og hvorfor talte nogle imod? Ja, hvorfor taler nogle imod?

Kom og vær med til en anderledes og enestående rundvisning i Rindum Kirke med overraskelse!

Martin Luther – Død eller levende

- et teaterstykke om Reformationen


Den 31.oktober 2017 er det 500 år siden, at Martin Luther slog sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg. Fejringen af jubilæet i 2017 giver anledning til at overveje: Hvad er vores evangelisk-lutherske arv og hvordan kommer den til udtryk i dag? 


Kirkespil Ringkøbing opfører en teaterforestilling om Martin Luther og reformationen. Stykket er skrevet af Sten Kaalø og bearbejdet af Judith Rokamp, Ole Lauridsen og Mogens Thams. 


Forestillingen er både historisk og nutidig. Vi befinder os på to planer, i 1517 og 2017. Døren til kirken i Wittenberg er det scenografiske midtpunkt. Vi møder Martin Luther, Melanchton og andre historiske personer, men også Bob, Ea og andre nutidige personer.

Forestillingen opføres i Ringkøbing kirke på følgende dage:

  • Fredag den 6. oktober kl. 20.00
  • Søndag den 8. oktober kl. 16.00
  • Søndag den 8. oktober kl. 20.00
  • Mandag den 9. oktober kl. 20.00
  • Tirsdag den 10. oktober kl. 20.00

Billetter til forestillingen kan reserveres på mail: ringkoebing@kirkespil.dk 

Se priser med  mere på www.kirkespil.dk 

 

Forestillingen opføres i Ribe Domkirke:

  • Torsdag den 12. oktober kl. 20.00

Forestillingen vises ved Folkemødet i Ribe i anledning af Reformationsjubilæet. Folkemødet er den 12. – 15. oktober 2017. 

Se mere www.ribestift.dk/reformationsjubilaeum 

Bibelen

- tirsdag den 21. november 2017 kl. 19.30 2017 i Ringkøbing Kirkehus:

– v/ Leise Christensen, sognepræst i Aarhus, næstformand for Bibelselskabet, ph.d. i Gammel Testamente, Tidligere sognepræst i Lem og Højmark og lektor på Teologisk Pædagogisk Center.

Denne oldgamle bog - brugt og misbrugt gennem tiderne - hvad er det egentlig for en bog?

Hævet over al tvivl er det en vigtig bog, måske den vigtigste i verden, og den har sat stort præg på verdenshistorien.

Denne aften vil vi se på bibelens konkrete tilblivelseshistorie, og hvad den historie betyder for, hvordan vi også i dag kan opfatte bibelen og læse i den.

Grundtvigsk Forum

Julekoncert med Zenobia.


- mandag den 4. december 2017 kl. 19.30 i Rindum Kirke

Zenobia er veletablerede fortolkere af den danske sang-, salme- og visetradition.

De tre kvinder, alle oprindeligt fra området nær Egtved i Jylland, har spillet hundredvis af koncerter siden 2007.

Trioens koncerter er musikalske oplevelser bundet sammen af fortællinger om sangene, refleksioner om at leve et liv i nutiden med et soundtrack af gamle ord og toner og om balancen mellem fornyelse og bevarelse.

Entré 100 kr.

Julekoncert med Ringkøbing Kirkekor og vokalensemblet Vokal Vest

- torsdag den 14. december 2017 kl. 19.30 i Ringkøbing Kirke

Igen i år kan du komme i julestemning, når korene synger hver for sig og sammen synger julemusik.

Kirkekorets yngre medlemmer synger hovedsalig nyere musik og Vokal Vests mere erfarne sangere synger oftest traditionel og ny klassisk kormusik.

Julekoncerten vil afspejle disse genrer.

Korene ledes af kirkens organist, Klaus V. Jensen.

Der er fri entré.

Jysk sind og humor

- tirsdag den 23. januar 2018 kl. 19.30 i Ringkøbing Kirkehus.

Foredraget ved tidl. biskop over Aalborg Stift, Søren Lodberg Hvass.

Sind og humor lever i sproget. Eksempler fra Jeppe Aakjær, Anton Berntsen og Steffen Steffensen er bevægende og livfulde udtryk herfor.

Dertil kommer eksempler fra fortællerens møde med lune jyder i Vestjylland, Thy og Vendsyssel. 

Alt til eftertanke, smil og latter. Fortællingen udfolder sig hovedsagelig i fortællerens egen jyske dialekt.  

Ringkøbing Menighedsråd