Kirkelige fællesarrangementer efterår 2016 og forår 2017.

 

Viden, diskussioner, dialog og forkyndelse samt hyggeligt samvær på tværs af det kirkelige landskab.

Menighedsrådene i Ringkøbing  og i Rindum har sammen med Grundtvigsk Forum,  Ringkøbing Y´s Men´s Club, Kirkens Korshær, Indre Mission Luthersk Mission, sammensat et bredt program om emner,  der berører os alle.

Møderne holdes kl. 19.30  i henholdsvis Rindum kirkehus og Ringkøbing kirkehus, som det fremgår af de enkelte mødeomtaler.

Entre incl. kaffe:  50 kr.,  studerende 1/2 pris.