Kirkelige fællesarrangementer efterår 2018 og forår 2019.

 

Viden, diskussioner, dialog og forkyndelse samt hyggeligt samvær på tværs af det kirkelige landskab.

Menighedsrådene i Ringkøbing  og i Rindum har sammen med forskellige lokale kirkelige  organisationer sammensat et bredt program om emner,  der berører os alle.

Møderne holdes kl. 19.30  i henholdsvis Rindum kirkehus og Ringkøbing kirkehus, som det fremgår af de enkelte mødeomtaler.

Entre incl. kaffe fremgår ligeledes af mødeomtalerne. 

”Hvorfor sover Gud, når mennesker lider?”

Torsdag den 25. april 2019 kl. 19.30 i Rindum Kirkehus.

v/ Cand. theol. Leif Andersen, Hvidovre

Kristne mennesker, som lider, har to problemer: Det første problem er selve deres lidelse – det andet problem er de andre kristnes trøst. Hvorfor holder Gud ikke det, de kristne lover?

Kristentroen og lidelsens problem tages her under behandling af en erfaren teolog, underviser og sjælesørger. Leif Andersen er lektor i praktisk teologi, præst, foredragsholder og forfatter og har skrevet flere bøger om emnet.

Entré incl. kaffe 50 kr.

Indre Mission og Luthersk Mission har aftalerne denne aften

Arr. bag De kirkelige fællesarrangementer


Grundtvigsk Forum 

Ringkøbing Y´s Men´s Club

Kirkens Korshær

Indre Mission

Luthersk Mission

Ringkøbing Menighedsråd

Rindum Menighedsråd

 

 

Udarbejdelsen af den trykte folder er sponseret af Ringkøbing Y´s Men´s Club