Organisten går på pension


Tak til Kaj Milter


Organist i Rindum, Kaj Milter, har valgt at gå på pension. Det skal være ham velundt. Men vi kommer til at savne ham!

Kaj begyndte i Rindum i 2009. Det var sammen år som Kirkehuset blev taget i brug. Kaj indrettede sig i Kirkehuset og i Rindum kirke.

Vi fik et nyt digitalt orgel, som Kaj var meget med indover.

Selv om 9 år ikke er et livsforløb, så er det som om, at både orgel, Kirke og Kirkehus siger ”Kaj Milter”, når det handler om musik. Nu skal den plads gives videre til en anden, og førnævnte skal lære et nyt navn.

Jeg vil, som sognepræst, gerne udtrykke min store tak til Kaj for samarbejdet. For den åbne og imødekommende måde, han altid er gået til opgaverne på. Jeg synes, at vi – ja hele holdet bag Rindum kirke – har haft/har et glimrende fælleskab, som opgaverne blomstre ud fra. Tak for din del af det, Kaj!

Nå ja, jeg vil også savne de små samtaler og diskussioner over livets gang, politik m.m. Jeg har ofte tænkt, ”det skal jeg lige vende med Kaj!” Vi ikke altid enige, men modspillet har kun gjort det sjovere.

Der er i forbindelse med gudstjenesten 12. august 2018 en reception i Kirkehuset, hvor vi officielt siger tak til Kaj.

Alle er velkomne der.


Mogens Thams