”Salmer ved Vestkysten”

- onsdag den 30.august 2017 markerer vi 500-året for reformationens begyndelse med arrangementet ”Salmer ved Vestkysten”. 

Det er en af kæde af salmesangsarrangementer fra Vadehavet til Norskehavet, hvor der sættes fokus på en række lutherske salmedigtere, som har haft deres virke langs Vestkysten. 

Program: 

Kl.15.00: Salmesang på havnen i Thorsminde.Alle som har lyst til at synge salmer i fællesskab med andre, under ledelse af sangpædagog, Jon Hollesen, er velkomne. Mødested: Thorsminde kirke. 

Kl.17.00: Ankomst til Kaj Munks Præstegård, Vesterhavsvej 7, 6990 Ulfborg (man sørger selv for transport).

Kl.17.30: Jon Høgh fortæller om Kaj Munk og præstegården.

Kl.18.00: Let traktement: Tre snitter med kaffe 55 kr./person. Drikkevare kan købes. Tilmelding til spisning: Vedersø Kulturcenter – anita@live.dk  eller 6185 1443 – senest d.24 august 

Kl.19.30: Foredrag ved biskop Elof Westergaard i Kaj Munks Præstegård : ”Lyng og anemoner. K.L.Aastrup og Kaj Munk som salmedigtere i den lutherske tradition”. 

Alle er velkomne!  Kontakt: Jakob Sandal (9749 5108)