Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp 2019

 

- søndag den 10. marts 2019 og resultatet er:

Rindum sogn i alt samlet 13.179,50 kr.
- der kunne have været flere indsamlere.

Ringkøbing sogn i alt samlet 29.965,- kr.
- fik godt hjælp af 10 fra Velling højskole.

Temaet for årets indsamling er »For alt i verden«, og pengene går til de allerfattigste og mennesker, der er i nød og desperate som følge af klimaforandringerne.
Folkekirkens Nødhjælp arbejder i 25 lande - og altid ud fra princippet »hjælp til selvhjælp«.

Indsamlingsdagen begyndte med gudstjeneste kl. 9.00 i henholdsvis Rindum Kirke og Ringkøbing Kirke. Efterfølgende mødtes de frivillige indsamlere, påklædt til vejret og i godt humør til en kop kaffe og rundstykker samt en kort orientering i Rindum Kirkehus eller Ringkøbing Kirkehus.

Derefter begyndte indsamlingen på de tildelte ruter.

Indsamlere kunne melde sig til:
I Rindum: Michael Linde, lm@lindeodense.dk  tlf. 3151 4252
I Ringkøbing: Svend Aage Hoppe mail@svmhoppe.dk  eller Bent Østergaard m-b@os.dk senest d. 3. marts.


1 - 1½ timen pr rute denne søndag til fordel for verdens alt for mange nødlidende mennesker.

Sogneindsamling 2018

Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp søndag den 11. marts 2018.

Indsamlingsresultat i alt for Ringkøbing og Rindum sogne blev ca. 41.000 kr.

Pengene er til nogle af verdens allerfattigste og mennesker i nød. Folkekirkens Nødhjælp arbejder i 24 lande med katastrofehjælp, minerydning, menneskerettigheder og bæredygtig udvikling.

NB! Gudstjenesterne den 11. marts er kl. 09.00 både i Rindum Kirke og i Ringkøbing Kirke.  

Henvendelse til indsamlingsleder Svend Aage Hoppe for at bidrage med hjælp som indsamler på tlf. 9732 2397, hoppe@post10.tele.dk ,  eller til indsamlingsleder i Rindum, Ingemann Sandvad tlf. 5083 4555, ingemannsandvad@gmail.com

Inden indsamlingen begynder, mødtes indsamlerne kl. 09.45 til en kop kaffe og et rundstykke i Ringkøbing Kirkehus og i Rindum i Kirkehus, for at få udleveret indsamlingsbøtter, foldere mv.

Som noget nyt kunne der også indbetales med MobilePay i Ringkøbing nr: 96228 og i Rindum nr: 31927

På forhånd tak for hjælpen

Sogneindsamling 2017

- søndag den 12. marts 2017.

Resultatet fra Rindum Sogn blev 18.852,50 kr. Hertil skal lægges en donation på 5.000,- kr. fra Ringkøbing Y Mens's Club og beløbet fra Aasiaat,

Rindum sogn kan ialt sende 24.842,50 til det gode arbejde. 


Resultatet fra distriktet Ringkøbing, Velling, Gammel Sogn og Ny Sogn samledes i alt 29.298 kr. incl. en donation på 5.000,- kr. fra Ringkøbing Ys Men's Club.

- i alt  fra de to distrikter 54.140,00 kr. samt et ukendt beløb sat ind via MobilPay.

Et flot bidrag til landsresultatet på ca. 14. mill kroner.