Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp 8. marts 2020

 


Igen i år samler vi i Rindum og Ringkøbing sogne ind Folkekirkens Nødhjælp.

Temaet for årets indsamling er ”Hver skridt tæller”, og her kan du gøre en forskel for klimaet og verdens fattigste. Denne dag samler Folkekirkens Nødhjælp nemlig ind til de mennesker verden over som er hårdest ramt af klimaforandringer. Her fører klimaforandringerne til massiv tørke, oversvømmelse og mudderskred, der ødelægger livsgrundlaget for større befolkningsgrupper, og kan det tvinge familier på flugt.

Blandt verdens fattigste er kvinderne særligt udsatte. Det gælder også når klimaforandringerne rammer. Ofte er det familiens kvinder der sørger for at passe landbruget og skaffer mad, men tørke og oversvømmelse gør det næsten umuligt at dyrke jorden og det betyder færre penge og mindre mad.

Vi skal bruge ca. 50 indsamlere i Rindum og Ringkøbing.

Indsamlerne kan melde sig til:
I Rindum: Lone og Michael Linde miclinde@gmail.com
I Ringkøbing: Anette og Henning Noer ahnoer18@gmail.com   senest den 1. marts 2020.

Indsamlerne mødes  på indsamlingsdagen i henholdsvis Rindum og i Ringkøbing kirkehus kl. 10.00 til en kort information, en kop kaffe og et rundstykke. Derefter starter indsamlingen på de tildelte ruter. Hver rute tager 1 – 1½ time.

Forinden er der gudstjeneste i de to kirker kl. 9.00

Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp 2019

- søndag den 10. marts 2019 og resultatet er:

Rindum sogn i alt samlet 13.179,50 kr.
- der kunne have været flere indsamlere.

Ringkøbing sogn i alt samlet 29.965,- kr.
- fik godt hjælp af 10 fra Velling højskole.

Temaet for årets indsamling er »For alt i verden«, og pengene går til de allerfattigste og mennesker, der er i nød og desperate som følge af klimaforandringerne.
Folkekirkens Nødhjælp arbejder i 25 lande - og altid ud fra princippet »hjælp til selvhjælp«.

Indsamlingsdagen begyndte med gudstjeneste kl. 9.00 i henholdsvis Rindum Kirke og Ringkøbing Kirke. Efterfølgende mødtes de frivillige indsamlere, påklædt til vejret og i godt humør til en kop kaffe og rundstykker samt en kort orientering i Rindum Kirkehus eller Ringkøbing Kirkehus.

Derefter begyndte indsamlingen på de tildelte ruter.

Indsamlere kunne melde sig til:
I Rindum: Michael Linde, lm@lindeodense.dk  tlf. 3151 4252
I Ringkøbing: Svend Aage Hoppe mail@svmhoppe.dk  eller Bent Østergaard m-b@os.dk senest d. 3. marts.


1 - 1½ timen pr rute denne søndag til fordel for verdens alt for mange nødlidende mennesker.

Sogneindsamling 2018

Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp søndag den 11. marts 2018.

Indsamlingsresultat i alt for Ringkøbing og Rindum sogne blev ca. 41.000 kr.

Pengene er til nogle af verdens allerfattigste og mennesker i nød. Folkekirkens Nødhjælp arbejder i 24 lande med katastrofehjælp, minerydning, menneskerettigheder og bæredygtig udvikling.

NB! Gudstjenesterne den 11. marts er kl. 09.00 både i Rindum Kirke og i Ringkøbing Kirke.  

Henvendelse til indsamlingsleder Svend Aage Hoppe for at bidrage med hjælp som indsamler på tlf. 9732 2397, hoppe@post10.tele.dk ,  eller til indsamlingsleder i Rindum, Ingemann Sandvad tlf. 5083 4555, ingemannsandvad@gmail.com

Inden indsamlingen begynder, mødtes indsamlerne kl. 09.45 til en kop kaffe og et rundstykke i Ringkøbing Kirkehus og i Rindum i Kirkehus, for at få udleveret indsamlingsbøtter, foldere mv.

Som noget nyt kunne der også indbetales med MobilePay i Ringkøbing nr: 96228 og i Rindum nr: 31927

På forhånd tak for hjælpen

Sogneindsamling 2017

- søndag den 12. marts 2017.

Resultatet fra Rindum Sogn blev 18.852,50 kr. Hertil skal lægges en donation på 5.000,- kr. fra Ringkøbing Y Mens's Club og beløbet fra Aasiaat,

Rindum sogn kan ialt sende 24.842,50 til det gode arbejde. 


Resultatet fra distriktet Ringkøbing, Velling, Gammel Sogn og Ny Sogn samledes i alt 29.298 kr. incl. en donation på 5.000,- kr. fra Ringkøbing Ys Men's Club.

- i alt  fra de to distrikter 54.140,00 kr. samt et ukendt beløb sat ind via MobilPay.

Et flot bidrag til landsresultatet på ca. 14. mill kroner.