Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp 2019

 

- søndag den 10. marts

Igen i år samler vi i Rindum og Ringkøbing sogne ind til Folkekirkens Nødhjælp. Temaet for årets indsamling er »For alt i verden«, og pengene går til de allerfattigste og mennesker, der er i nød og desperate som følge af klimaforandringerne.
Folkekirkens Nødhjælp arbejder i 25 lande - og altid ud fra princippet »hjælp til selvhjælp«.

Vi håber, at vi kan nå sidste års fine indsamlingsresultat på ca. 41.000 kr. til de gode formål. Men dertil skal vi bruge i alt ca. 50 indsamlere i Rindum og Ringkøbing.

Indsamlingsdagen begynder med gudstjeneste kl. 9.00 i henholdsvis Rindum Kirke og Ringkøbing Kirke. Efterfølgende mødes de frivillige indsamlere, påklædt til vejret og i godt humør til en kop kaffe og rundstykker samt en kort orientering i Rindum Kirkehus eller Ringkøbing Kirkehus.

Derefter starter indsamlingen på de tildelte ruter. Hver rute tager 1 - 1,5 time.

Indsamlere kan melde sig til:
I Rindum: Michael Linde, lm@lindeodense.dk  tlf. 3151 4252
I Ringkøbing: Svend Aage Hoppe mail@svmhoppe.dk  eller Bent Østergaard m-b@os.dk senest d. 3. marts.


Giv et par timer af din søndag til fordel for verdens alt for mange nødlidende mennesker.

Sogneindsamling 2018

Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp søndag den 11. marts 2018 vil Ringkøbing og Rindum gerne sende så mange frivillige indsamlere på gaden, at alle i sognene får mulighed for at støtte Folkekirkens Nødhjælp.

Pengene går til nogle af verdens allerfattigste og mennesker i nød. Folkekirkens Nødhjælp arbejder i 24 lande med katastrofehjælp, minerydning, menneskerettigheder og bæredygtig udvikling. Der er hårdt brug for indsamlere, der kan bruge 2-3 timer, søndag den 11. marts.

NB! Gudstjenesterne den 11. marts er kl. 09.00 både i Rindum Kirke og i Ringkøbing Kirke.  

Henvendelse til indsamlingsleder Svend Aage Hoppe for at bidrage med hjælp som indsamler på tlf. 9732 2397, hoppe@post10.tele.dk ,  eller til indsamlingsleder i Rindum, Ingemann Sandvad tlf. 5083 4555, ingemannsandvad@gmail.com

Inden indsamlingen går i gang, mødes indsamlerne kl. 09.45 til en kop kaffe og et rundstykke i Ringkøbing Kirkehus og i Rindum i Kirkehus, for at få udleveret indsamlingsbøtter, foldere mv.

Som noget nyt kan der i år også indbetales med MobilePay i Ringkøbing nr: 96228 og i Rindum nr: 31927

På forhånd tak for hjælpen

Sogneindsamling 2017

- søndag den 12. marts 2017.

Resultatet fra Rindum Sogn blev 18.852,50 kr. Hertil skal lægges en donation på 5.000,- kr. fra Ringkøbing Y Mens's Club og beløbet fra Aasiaat,

Rindum sogn kan ialt sende 24.842,50 til det gode arbejde. 


Resultatet fra distriktet Ringkøbing, Velling, Gammel Sogn og Ny Sogn samledes i alt 29.298 kr. incl. en donation på 5.000,- kr. fra Ringkøbing Ys Men's Club.

- i alt  fra de to distrikter 54.140,00 kr. samt et ukendt beløb sat ind via MobilPay.

Et flot bidrag til landsresultatet på ca. 14. mill kroner.