Dåbsoplæring

 
Døbefond og dåbsklude

Dåben er en stor og vigtig dag, hvor vi bliver Guds børn.

Dette er en gave for resten af livet og derfor også en dag, det er værd at minde om.
Det vil Rindum Kirke gerne være med til at gøre.

Alle børn, der er døbt i Rindum Kirke, modtager en lille hilsen omkring deres dåbsdag.
Denne hilsen skal ses som en hjælp til, hvordan vi kan minde barnet om dåben.
Der er forskellige emner, f.eks. forslag til, hvordan man kan fejre sin dåbsdag, hvordan lærer vi børnene om Gud m.m.
Disse hilsener bliver tilsendt indtil 4 års dåbsdagen.

Som supplement til dåbsopfølgningen bliver der jævnligt afholdt små-børnsgudstjenester, specielt målrettet de yngste, men alle er naturligvis velkomne.

Se dagspressen, kirkebladet og denne hjemmeside for datoer.

Babysalmesangen, som afholdes i kirken (se mere andetsteds på hjemmesiden), er også et led i denne dåbsopfølgning.

Du kommer, Jesus, i vor dåb.
Her rækker du os mod og håb.
Alene er vi svage.
Nu lover du at være med,
at være med os hvert et sted
i dag og alle dage.