Minikonfirmandundervisning i Rindum sogn

 

Skoleåret 2020 - 2021 er der et tilbud om mini-konfirmandundervisning for alle på 3. årgang på Ringkøbing skole.

Forløbet er tredelt og foregår på følgende datoer i skoleåret 20/21:

  • torsdag til søndag den 24. – 26. september 2020,
  • fredag den 4. december 2020
  • og torsdag og 25. og 26. marts 2021.


Vi vil samle børnene hver dag efter skole fra (13)14.00-17.00. Her vil de få sang, hygge, bibelhistorie, høre om kirken og meget mere.

 

Den 26. marts vil der være en afslutning hvor forældre også bliver inviteret. Mere info herom senere.

Forældrene til kommende 3. klasse får program tilsendt over Aula.

Billeder fra minikonfirmandundervisning 24. til 26. september 2020

Bibelhistorie og drama
Mon jeg skal være præst