Minikonfirmandundervisning i Rindum sogn

Minikonfirmand undervisning for skoleåret 2019 - 2020


Efter sommerferien er der et tilbud om mini-konfirmandundervisning for alle på 3. årgang på Ringkøbing skole.

Forløbet er tredelt og foregår på følgende datoer i skoleåret 19/20:
Torsdag til søndag den 19. – 22. september, fredag den 6. december 2019 og torsdag og 20. og 21. februar 2020.

Vi vil samle børnene hver dag efter skole fra 14.00-17.00. Her vil de få sang, hygge, bibelhistorie, høre om kirken og meget mere.
Lørdag er det fra 9-12.

De skal også medvirke ved Høstgudstjenesten den 23. september 2019.

Den 1. marts 2020 vil der være en afslutning hvor forældre også bliver inviteret. Mere info herom senere.

 

Deltagelse i minikonfirmandundervisningen er frivillig og gratis, og alle børn i de kommende 3. klasser, samt deres familier, vil modtage et brev på Forældreintra med flere informationer, og mulighed for tilmelding inden skolestart.

 

 

 

 

 >>> se billeder fra den 1. marts 2019

 

>>> se billeder fra undervisningen august 2017 

 

Billeder fra Minikonfirmandundervisning skoleåret 2016 - 2017
 
>>> se billeder fra undervisningen

>>> se billeder fra julehygge-komsammen den 2. dec. 2016