Gudstjeneste på Ældrecenter - Fjordparken

 
  • Tirsdag den 26. september  2017kl. 14.30 Kirke & Kaffe, Rindum kirke >>> læs mere
  • Onsdag den 18. oktober 2017 kl. 10.30 Sang andagt
  • Tirsdag den 24. oktober 2017 kl. 14.30 Gudstjeneste med altergang
  • Onsdag den 8. november 2017 kl. 10.30 Sang andagt
  • Tirsdag den 21. november 2017 kl. 14.30 Gudstjeneste med altergang
  • Tirsdag den 6. december 2017 kl. 10.30 Sang andagt

HAR DU LYST TIL AT BLIVE FRIVILLIG

Vi mangler frivillige, som vil hjælpe med små eller store opgaver i årets løb, dette er med til at gøre dagligdagen sjovere og mere oplevelsesrig for beboerne på plejecentrene.

Har du lyst til at gøre en indsats som frivillig på Rindum og Holmegård Plejecenter, kan du henvende dig til:
Inger Pilgård tlf. 97 32 10 17 + mobilnr. 29 43 45 17.

Gnisten redigeres af Inger Pilgaard 97321017 (pilgaard@post.opasia.dk)