Gudstjeneste på Ældrecenter - Fjordparken

 

Gudstjeneste

Sognepræst Mogen Thams på cykel til Gudstjeneste på Ældrecenter Fjorparken

  • Tirsdag den 18. juli 2018 kl. 10.30 Sang andagt
  • Tirsdag den 31. juli 2018 kl. 14.30 Gudstjeneste med altergang
  • Tirsdag den 15. august 2018 kl. 10.30 Sang andagt
  • Tirsdag den 28. august 2018 kl. 14.30 Gudstjeneste med altergang

HAR DU LYST TIL AT BLIVE FRIVILLIG

Vi mangler frivillige, som vil hjælpe med små eller store opgaver i årets løb, dette er med til at gøre dagligdagen sjovere og mere oplevelsesrig for beboerne på plejecentrene.

Har du lyst til at gøre en indsats som frivillig på Rindum og Holmegård Plejecenter, kan du henvende dig til:
Inger Pilgård tlf. 97 32 10 17 + mobilnr. 29 43 45 17.

Gnisten redigeres af Inger Pilgaard 97321017 (pilgaard@post.opasia.dk)