Gudstjeneste på Ældrecenter - Fjordparken

 
  • Lørdag den 23. december 2017 kl. 10.30 Julegudstjeneste
  • Tirsdag den 9. januar 2018 kl. 14.30 Gudstjeneste med altergang
  • Onsdag den 24. januar 2018 kl. 10.30 Sang andagt
  • Tirsdag den 6. februar 2018 kl. 14.30 Gudstjeneste med altergang 
  • Onsdag den 21. marts 2017 kl. 10.30 Sang andagt

HAR DU LYST TIL AT BLIVE FRIVILLIG

Vi mangler frivillige, som vil hjælpe med små eller store opgaver i årets løb, dette er med til at gøre dagligdagen sjovere og mere oplevelsesrig for beboerne på plejecentrene.

Har du lyst til at gøre en indsats som frivillig på Rindum og Holmegård Plejecenter, kan du henvende dig til:
Inger Pilgård tlf. 97 32 10 17 + mobilnr. 29 43 45 17.

Gnisten redigeres af Inger Pilgaard 97321017 (pilgaard@post.opasia.dk)