Gudstjeneste på Ældrecenter - Fjordparken

 

Gudstjeneste

  • Lørdag den 22. december 2018 kl. 10.30 Julegudstjeneste
  • Onsdag den 9. januar 2019 kl. 10.30 Sang andagt
  • Tirsdag den 22. januar 2019 kl. 14.30 Gudstjeneste med altergang
  • Onsdag den 6. februar 2019 kl. 10.30 Sang andagt
  • Tirsdag den 19. februar 2019 kl. 14.30 Gudstjeneste med altergang

HAR DU LYST TIL AT BLIVE FRIVILLIG

Vi mangler frivillige, som vil hjælpe med små eller store opgaver i årets løb, dette er med til at gøre dagligdagen sjovere og mere oplevelsesrig for beboerne på plejecentrene.

Har du lyst til at gøre en indsats som frivillig på Rindum og Holmegård Plejecenter, kan du henvende dig til:
Inger Pilgård tlf. 97 32 10 17 + mobilnr. 29 43 45 17.

Gnisten redigeres af Inger Pilgaard 97321017 (pilgaard@post.opasia.dk)