De 9 læsninger

 

Søndag den 3. december 2017 kl. 10.30 i Rindum kirke 

De ni læsninger er en festlig måde at indlede julemåneden på. Det er en gudstjenesteform, der kommer fra England, og som mange danske kirker har taget til sig.

Pointen ved De ni læsninger er at fortælle om Jesu fødsel set i et større perspektiv, nemlig sammen med den fortløbende bibelske historie.

De ni læsninger starter således ved Skabelsen og fortsætter gennem Det gamle Testamente frem til Jesu fødsel, og hvad der siges om ham i Det ny Testamente. Man får altså ved denne gudstjeneste fortalt bibelhistorie sat sammen med gamle og nye salmer. 

Igen i år inddrages menigheden på den måde, at vi samler et kor til lejligheden. Ud over koret vil der være fællessang. 

Efter gudstjenesten er der Kirkekaffe i Kirkehuset til alle.