Frivillige ved Rindum Kirke

 


Se nedenstående din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din kirke.

Om at være frivillig

I Rindum sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter. Det kan kun lade sig gøre, fordi der er mange frivillige ved kirken. Med denne informationsmappe vil vi gerne gøre opmærksom på alle de aktiviteter, der i dag gennemføres med hjælp fra frivillige. Vi ønsker også at give dig en mulighed for at blive én del af frivilligheden i sogn og kirke.
 
Som frivillig har du mulighed for at engagere dig i netop det område, du har særlig interesse for. Men vi hører også meget gerne fra dig hvis du ønsker at bidrage med en indsats på et nyt område. At være frivillig er ulønnet, men nedenfor er nogle udsagn fra vore frivillige, hvori de beskriver hvad de får ud af arbejdet:
 
Bonus ved at være frivillig!

  • Glæde ved at gøre en forskel
  • Man får indflydelse på noget/nogen
  • Jeg får lov til at lave noget, som jeg kan lide.
  • Man bliver ”høj” af det.
  • Man kan være en støtte/hjælper for andre.
  • Man oplever at have indflydelse i samfundet/kirken
  • Jeg er ikke alene i en proces, vi er flere som står sammen.

Der er bonusgaver ved at være frivillig: snak, hygge, god arbejdsoplevelse, får hjælp til at blive brugt på en hensigtsmæssig måde.
Vil du være med til at glæde andre med din indsats? Har du lyst til at få nye venner, måske fra en anden kultur?

⇒ til oversigten

     Legestue

     Børnepasning (i kirkehuset under gudstjenesten)

     Konfirmander

     Rollespil - Luthers nøgle

Klik på det emne du vil læse mere om - eller rul nedad på siden

Babysalmesang

 

Hvad 
Salmesang i kirken for nybagte forældre med deres børn og efterfølgende kaffe.

Hvem
Ansvarlig: Kirke- og kulturmedarbejder Marianne Olesen Undervisning: Marianne Olesen og Tina Fjord Pedersen.

Hvilke opgaver
Opstilling i kirken, kaffebrygning m.m. i kirkehuset, servering af kaffe i kirken og oprydning efter arrangementet. 

Tidsforbrug 

Torsdage fra ca. 9.00-11.30 4 forløb af 7 ugers varighed.

>>> til toppen

Legestue

 

Hvad 
Legestue 1 er et tilbud til alle forældre og dagplejemødre (kommunale/private) om at mødes i kirkehuset til sang, rytmik, bibelhistorie, forfriskning, leg og hygge.
  
Legestue 2 er et tilbud til Vasegårdens gule stue. Indhold er det samme som legestue 1. (køre som forsøgsordning i 2015)

Hvem 
Ansvarlig: kirke- og kulturmedarbejder Marianne Olesen

Hvilke opgaver 
Brygge kaffe og forberede forfriskning til børnene.

Tidsforbrug 
Legestue 1:
Fredag fra kl. 9 til kl. 11.30 (start sidst i september – slut sidst i april)

Legestue 2: Sidste onsdag i måneden fra kl. 9 til kl. 11 (fra september til april)

⇒ se en lille video fra 14. juni 2013

>>> til toppen

Børnepasning (i kirkehuset under gudstjenesten)

 

Praktiseres ikke i øjeblikket!

Hvad 
Børnepasning i kirkehuset under prædiken.   

Hvem 
Ansvarlig: Kirke- og kulturmedarbejder Marianne Olesen

Hvilke opgaver 
Gå i kirkehuset under prædiken med de mindste børn. Her mulighed for leg og hygge.
Tidsforbrug Søn- og helligdage:  ca. 30 minutter

>>> til toppen

Minikonfirmander

 

Hvad
Kristendomsundervisning for børn i 3. klasse fra Ringkøbing skole.
Gennem leg, bibelfortælling, sang og musik får børnene mulighed for at lære Rindum kirke og den kristne børnelærdom at kende.

Hvem
Undervisning: sognepræst Mogens Thams, kirke- og kulturmedarbejder Marianne Olesen og organist Kaj Milter.

Hvilke opgaver
Praktisk hjælp i forbindelse med undervisningen/workshops og gennemførelsen af arrangementet..

Det kunne være forberedelse af forfriskninger, bagning, hjælp i forbindelse med kreative aktiviteter mv.

Tidsforbrug
Uge 35: Hver eftermiddag mandag til fredag fra ca. 13.30 – 17.15. Fredag afslutning i kirkehus og kirke. Her forventes vi færdige ca. 20.00.

>>> til toppen

Pizza-gudstjeneste

 

Hvad
Gudstjeneste for hele familien i børnehøjde med efterfølgende spisning af pizza i kirkehuset.

Hvem
Ansvarlig: Sognepræst Mogens Thams, kirke- og kulturmedarbejder Marianne Olesen og organist Kaj Milter
(Udvalg: Marianne Olesen, Anita Bonde Vistisen og Alice Thams)

Hvilke opgaver
Praktisk hjælp i kirkehuset med klargøring til servering af pizzaer samt oprydning herefter.

Tidsforbrug
Ca. fem gange årligt fra kl 16.45-19.15

>>> til toppen

Konfirmander

 

Hvad
Kristendomsundervisning af 7. klasses elever fra Ringkøbing Skole.

Hvem 
Ansvarlig: sognepræst Mogens Thams
Undervisning: sognepræsterne Lars Kristoffersen, Ole Lange samt Mogens Thams

Hvilke opgaver
Praktisk hjælp i forbindelse med gennemførelse af arrangementer, herunder konfirmandindskrivning, konfirmand- og forældreaften, konfirmandlejr samt konfirmation.

Tidsforbrug
Konfirmandindskrivning:  En aften i september måned ca. 4 timer

Konfirmand- og forældreaften: 2 aftener i træk i marts måned ca. 3½ time pr. aften

Konfirmandlejr: 2 planlægningsaftener á ca. 2 timer + lejren på Holmsborg fra fredag eftermiddag til lørdag aften.

>>> til toppen

Rollespil - Luthers nøgle

 

Rollespil 
Et samarbejde mellem flere sogne i provstiet.

Hvad 
Konfirmanderne inviteres til Nr. Vosborg, hvor de skal ud på forskellige poster for at finde Luthers nøgle. De kommer både gennem skærsilden i den katolske kirke og kan blive ramt af pest og meget andet helt op til den lutherske kirke.
Der er hvert år ca. 100 statister med til at spille de forskellige roller.
 
Hvem Ansvarlig:
Sognepræst Mogens Thams og kirke- og kulturmedarbejder Marianne Olesen

Hvilke opgaver 

Statister i forbindelse med rollespillet.
Praktisk hjælp i forbindelse med arrangementet. 

Tidsforbrug 
Arrangementet afvikles en gang årligt. Forberedelsesaften for statister en hverdagsaften i februar eller marts fra kl. 19 til kl. 21.

Generalprøve dagen før afvikling af arrangementet (tidsforbrug ca. 2 timer på Nr.  Vosborg)

På dagen for afvikling af rollespillet fra ca. kl. 8 til ca. kl. 15.
Det slutter med et måltid mad til alle medvirkende når konfirmanderne er sendt hjem med bus.

>>> til toppen

Ungdomsgudstjeneste

 

Hvad
Gudstjeneste specielt for unge som afholdes ca. 2-3 gange årligt.

Hvem
Ansvarlig: Sognepræst Mogens Thams i samarbejde med kollegieleder Erik Kloster, Det kristne Gymnasium

Hvilke opgaver
Indgå i planlægning af ungdomsgudstjeneste

Planlægning og gennemførelse af gudstjenesten med de ansvarlige.

Der kan også bruges frivillige til at forberede kaffe eller anden forplejning mv. efter gudstjenesten. En hjemmebagt kage ville helt sikkert blive hilst velkommen.

Tidsforbrug
Ca. 3 gange årligt fra kl. 18 til kl. 21 samt planlægningsmøde forud.

>>> til toppen

Lovsangsgruppen

 

Hvad
6-8 gange om året er der enten lovsang under nadveren eller rytmisk gudstjeneste. Her er orgelmusikken skiftet ud med klaver, bas, guitar, tværfløjte og andre instrumenter og der er en lovsangsgruppe der leder lovsangen.

Hvem
Organist Kaj Milter er ansvarlig.

Hvilke opgaver
Har du lyst til at synge eller spille med ved disse gudstjenester er du meget velkommen til at melde dig. Vi synger rytmiske salmer og sange fra lovsangsmappen og vi øver så du kan nå at lære dem.


Tidsforbrug
6-8 søndage om året fra ca. kl. 9.28 hvor vi øver i kirkehuset til ca. kl. 11.30 når gudstjenesten er slut.

>>> til toppen

Lægmandslæsere

 

Hvad
Opgaver i forbindelse med afvikling af gudstjenester ved kirken

Hvem
Ansvarlige:
Kirke- og kulturmedarbejder Marianne Olesen og sognepræst Mogens Thams
(Marianne udfærdiger liste over hjælpere 3 måneder frem i tid)

Hvilke opgaver
Byde velkommen til gudstjenesten i våbenhuset, udlevere salmebøger, oplæsning af tekster, hjælp ved nadver. 

Tidsforbrug
Søn- og helligdage under gudstjenesten (ca. 1 til 2 gange i kvartalet)

>>> til toppen

Kirkefrokost

 

Kirkefrokost

Hvad 
Minimum 8 gange om året inviteres kirkegængerne efter højmessen til frokost i kirkehuset.   

Hvem 
Ansvarlig: Alice Thams, Isagervej 8, 6950 Ringkøbing. Tlf: 23312861
Der er nedsat 4 udvalg med 3 personer i hver, der på skift afholder kirkefrokosterne.

Hvilke opgaver 
Praktisk hjælp i forbindelse med arrangementet bestående af indkøb, tilberedning, borddækning samt oprydning efter arrangementet. 

Tidsforbrug 
Lørdag:  kl. 09.00 til kl. 12.00 (indkøb og borddækning)
Søndag: fra ca. kl. 09.00 – kl. 13.30 (anretning, servering og oprydning). Årligt planlægningsmøde i maj: ca. 1 time

>>> til toppen

kirkekaffe

 

Hvad
En søndag om måneden er der stående kirkekaffe i kirkehuset efter højmessen. Det giver socialt fællesskab i menigheden. 8-10 gange årligt.
 
Hvem
Indtil der er nedsat en gruppe er ansvarlig kirke- og kulturmedarbejder Marianne Olesen.

Hvilke opgaver
Inden gudstjenesten brygges kaffe og the og der sættes kopper m.m. på rullevogne. Der serveres en småkage.

Tidsforbrug
Afhængig af hvor mange der er i gruppen.
Søndag fra kl. 8.45 til kl. 10.00 og fra kl. 11.15 til der er ryddet op.

>>> til toppen

Skærtorsdagsmiddag

 

Skærtorsdag

Hvad 
Efter aftensgudstjenesten kl. 17.00 er der festmåltid i kirkehuset, hvor der serveres påskelam og vin (som ved nadverens indstiftelse på Jesu tid)   

Hvem 
Ansvarlig: kirke- og kulturmedarbejder Marianne Olesen

Hvilke opgaver 
Praktisk hjælp i forbindelse med arrangementet bestående af borddækning, servering samt oprydning efter arrangementet. 

Tidsforbrug 
Borddækning tirsdagen før: ca. 1-2 timerPå dagen hjælper 4 personer med det praktiske, men deltager samtidig i middagen

>>> til toppen

Kristendomskursus

 

Hvad 
Alpha er et kursus for dem, som er nysgerrige og gerne vil vide mere om, hvad kristendommen er. Kurset består af 9 kursusdage og en kursuslørdag.

Hvem 
Et samarbejde mellem Indre Mission i Ringkøbing og Rindum kirke.
Ansvarlig: styregruppe med repræsentanter fra både Indre Mission og Rindum kirke.
Kontaktperson: Kirke- og kulturmedarbejder Marianne Olesen

Hvilke opgaver 
Undervisere.
Praktisk hjælp i forbindelse med arrangementet, herunder madlavning, servering af maden og oprydning samt bagning af kage. 

Tidsforbrug
Afhængig af opgavens art.
Forskellige laver middage samt bager kage.

>>> til toppen

Sogneindsamling

 

Hvad 
Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp

Hvem 
Ansvarlig: Ingemann Sandvad, Musvitvej , Ringkøbing – telefonnr.: 50834555 

Hvilke opgaver 
Indsamlere, der går rundt i sognet for at samle ind til Folkekirkens Nødhjælp.

Praktisk hjælp i forbindelse med arrangementet, herunder hjælp til borddækning, kaffebrygning, opvask samt oprydning efter arrangementet i kirkehuset. 

Tidsforbrug 
En søndag i marts måned. Praktisk hjælp i kirkehuset fra ca. kl. 08.00 til kl. 11.00 
Indsamlere: fra kl. 09.00 til ca. kl. 12.30

>>> til toppen

Ældreeftermiddage

 

Hvad
To gange om året – i juni og september afholder Rindum Kirke ældreeftermiddag. Vi starter i kirken med en kort nadvergudstjeneste og efterfølgende er der kaffe i kirkehuset.

Hvem
Sognepræst Mogens Thams er ansvarlig i kirken og Kirke- og kulturmedarbejder Marianne Olesen er ansvarlig i kirkehuset.

Hvilke opgaver
Dække borde i kirkehuset. Bage to slags brød (boller m. smør og noget med flødeskum). Brygge kaffe/te og stå for servering og oprydning bagefter.

Tidsforbrug
Bage til ca. 60 personer.
2 eftermiddage fra ca. kl. 13-17.


>>> til toppen

Kirkeblad

 

Kirkebladet er fælles for Rindum og Ringkøbing sogne. 

Hvad 
Der udkommer et kirkeblad for Rindum og Ringkøbing sogne fire gange om året. Dette indeholder mange spændende artikler og små indlæg om livet i kirke og sogn. Derudover er der oplysninger om kommende aktiviteter, gudstjenester mv. 

Hvem 
Ansvarlig: Fælles redaktion for de 2 sogne. Fra Rindum sogn: Jørgen Pihl, Annette Holm og Mogens Thams 

Hvilke opgaver 
Gode ideer, korrekturlæsning og evt. små indlæg/interview 

>>> til toppen

Hjemmeside

 

www.rindumkirke.dk

Hvad 
Rindum kirke har egen hjemmeside, som i princippet udkommer daglig, hvor menigheden kan følge med i, hvad der sker ud fra kirken og kirkehus, - gudstjenester og arrangementer. 
Endvidere kan man læse artikler, andagter, prædikener, "Glimt fra tidligere arrangementer" m.m., 

Hvem
 
Ansvarlig: Kristen Grysbæk

Hvilke opgaver
 
Opsætte og opdatere tekster og billeder. At være fotograf til div. arrangementer med billeder til hjemmesiden.

>>> til toppen

Menighedsplejen

 

Rindum kirke og Ringkøbing kirke er gået sammen for at yde den bedst mulige hjælp til mennesker i Rindum/Ringkøbing

Hvad
Menighedsplejen har tre arbejdsområder:
•    Samvær med ensomme mennesker: Besøgstjenesten.
•    Hjælp til pårørende, der passer syge i hjemmet: Aflastningstjenesten.
•    Fællesskab med nydanskere: Møder på Tværs.
Andre aktiviteter: Julehjælp samt Folkekirkens feriehjælp.
Menighedsplejen i Rindum/Ringkøbing er medlem af foreningen Samvirkende Danske Menighedsplejer. Det betyder, at selv om arbejdet udføres frivilligt, så er der professionel opbakning og supervision bag.

Hvem
Ansvarlig: Rindum Sogn, Meta Storgaard Christensen, Musvitvej 26, 6950 Ringkøbing, Tlf: 9732 5491, E-mail:mekri@christensen.mail.dk

Kontaktperson ved Rindum kirke: Sognepræst  Mogens Thams, Isagervej 8, Rindum,  6950 Ringkøbing, Tlf: 9732 0629, E-mail: moth@km.dk

Hvilke opgaver
At besøge de som har behov, og være sammen med dem. Eventuelt gå ture med dem eller tage med til forskellige arrangementer. Dette aftales individuelt.

Tidsforbrug
Efter aftale, men normalt ca. 2 timer om ugen.

>>> til toppen

Menighedsråd

 

Hvad 
Menighedsrådet er den demokratiske  forsamling, som har ansvaret for mange forskellige tiltag ved Rindum kirke. Et menighedsråd er arbejdsgiver for samtlige ansatte ved kirken undtagen præsterne. Et menighedsråd har ansvaret for de ting, der foregår i og omkring kirken. Det er de ansatte og de mange frivillige ved kirken, som tager del i det praktiske.  

Hvem 
Menighedsrådet består af præster, en medarbejderrepræsentant og et antal valgte medlemmer - afhængig af sognets størrelse. Vi har 8 valgte medlemmer. Disse vælges for fire år ad gangen.Ansvarlig: Formand Tage Høj Kristiansen 

Hvilke opgaver
Der er et væld af opgaver, som et menighedsråd skal tage sig af. Mange af disse opgaver er af økonomisk og praktisk karakter.Derudover er der mange underudvalg – se kirkens hjemmeside.

Tidsforbrug 
Der afholdes ca. 8 møder om året. Møderne afholdes på forskellige ugedage, men altid med start kl. 19.00

Møderne er offentlige og der er opslag om dagsorden og referater på vores hjemmeside.  

>>> til toppen

Forslag og ønsker til nye frivilligområder

 

Har du ideer til nye aktiviteter hører vi gerne fra dig. 

Du kan enten sende en mail på: sognemedhjaelper@rindumkirke.dk eller ringe til kirke- og kulturmedarbejder Marianne Ravn Olesen, Tlf: 51723764   

>>> til toppen