Alter

 

Altertavlen

Den midlertidige altertavle

Læs teksten på tavlen

>>> teksten på dansk 

>>> teksten på tysk

 

I Politikens Danmarkshistorie fra 1963 (side 179) findes en beskrivelse af altertavlen og Nationalmuseets fotografi.

Altertavlen er udført som en katekismustavle. Det er et renæssancearbejde fra 1590. Indskriften på altertavlen er nadverordene, dåbsordene, Fadervor, trosbekendelsen og enkelte skriftord.

Selve billedet forestiller Kristus på korset med en skriftrulle. Skriftords-tavlerne er almindelige fra tiden efter reformationen 1536. Tavlen er tredelt - og med trekantgavle, hvori findes malerier af Kristus og engle.

I 1916-17 blev altertavlen restaureret af Niels Termansen. Træværket og malingen var i en yderst dårlig forfatning - der kan derfor være afvigelser fra det originale.

Ved restaureringen fremdrog man de to adelsvåben, som er domprovst i Ribe, Anders Dresselbjergs, fædrene og mødrene våben.

Altertavlen blev restaureret igen i 2014 - 2016.


En midlertidig altertavle, lavet af elever fra Ringkøbing Skole var i kirken under restaureringen. Er leveret tilbage til Ringkøbing Skole.

Alterbordet

Alterbordet består af granit. Det er dækket af træ med et panel foran. Snedkerarbejdet er udført af Laurids Snedker fra Holmsland. På forsiden ses 2 arkadefelter - delt af pilastre og pyntet med frugtbundter. Udover træskærerarbejdet ses malerier som forestiller Kristus og Johannes Døberen. Maleren Jakob von Meulengracht, Ribe, har udført malerarbejdet i 1651 - men det er senere restaureret i 1916. I granitpladen findes en helgengrav. På alterets fodstykke ses ordene: Salvator Mundi. (Verdens frelser.)

Præstestolen

Præstestolen i koret er fra 1610. Her er der i træværket udskåret et skævt hjerte.

Korbuen


Triumfbuen er udført meget smal og synes derfor meget højt. Selve korbuens granit er desværre kalket over, det gælder også et lille mands-hoved til venstre i korvæggen.

 

>>> til oversigt