Rindum Kirkegård

Rindum kirkegård - fælleskontor og leder med Ringkøbing kirkegård

Kirkegårdsleder:
Bjarne Nielsen,
Enghavevej 48, 6950 Ringkøbing.  Telefon 5155 9755

Daglig kontortid fra mandag til fredag 10.00-11.30.

Begravelser og Bisættelser ved Ringkøbing og Rindum Kirkegård

  • Tirsdag til torsdag             senest klokken       13.00
  • Fredag                             senest klokken       12.00
  • Lørdag                             senest klokken       13.00
  • Søndag og Helligdage afholdes ikke begravelser og bisættelser


Oplysninger om priser/takster for
:

  • kistegravpladser
  • urnegravpladser
  • renholdelse af gravsteder

- kan fås ved henvendelse til kirkegårdsleder Bjarne Nielsen.

Ændringer af Kirkegården ved Rindum Kirke april 2015

I løbet af den milde vinter er der sket en udvidelse/ændring af kirkegården i Rindum.

Den populære afdelingen for urnebegravelser er udvidet og indbydende anlagt. Ligeledes er en lille afdeling "skibet" anlagt få meter længere mod øst.