Rindum Kirkehus er inviet og klar til brug.

Kirkehuset blev indviet ved 2 arrangementer henholdsvis den 26. og 27. juni 2009.

Den 26. juni ved en indbudt indvielsesfest for menighedsråd, ansatte ved kirken samt ulønnede medarbejdere og hjælpere  samt repræsentanter fra Ringkøbing Menighedsråd,  arkitekten og håndværkerne alle med ægtefælder.

Efter velkomst ved Jørgen Pihl indledte Mogens Thams med at læse et stykke fra Det gamle Testamente om indvielsen af templet i Jerusalem. 

Jørgen Pihl orienterede om forhistorien for byggeriet og selve byggeriet. Efter spisningen holdt provst Lone Hvejsel indvielsestalen.

Under ordet frit overrakte formanden for Ringkøbing Menighedsråd en flot tegning af det færdige kirkehus.

Under kaffen var der musikalsk underholdning ved kirkens organist Kaj Milter og violinist Thorkil Høgsbro.
Mogens Thams sluttede en festlig aftenen ved at lyse velsignelsen.

Lørdag eftermiddag var der inviteret til åbent hus for alle, som var interesseret i at  se det nye kirkehus.

Det blev lidt af et tilløbsstykke. 200 ? 250 mennesker benyttede eftermiddagen til at kikke indenfor for at se de nye lokaler og  nyde en kop kaffe og det varierede udbud af hjemmebag.

Der lød i eftermiddagens løb mange rosende ord om det færdige kirkehus. 

Det var et par festlige arrangementer, som var startskuddet til kirkehuset ibrugtagning.

Ud over undervisningen af konfirmander og minikonfirmander er der plads til menigheds-arrangementer. 

Indvielses arrangement fredag den 26. jui 2009

Indvielses arrangement lørdag den 27. juni 2009