Rindum sognRindum sogn,
som tidligere var et egentligt landsogn, er i dag vokset sammen med Ringkøbing by. 

Ca. 45% af Ringkøbing by ligger således i dag i Rindum sogn.

Der er igennem de seneste 25-30 år sket en kraftig udbygning i sognet således, at sognet i dag har knapt 4000 indbyggere - en udbygning - som fortsætter.

Der bor mange yngre familier i sognet.

Der findes 1 folkeskole,  3 gymnasier/handelsskole og 2 plejehjem i sognet.

Sognet er kirkelig set et aktivt sogn med en stor kirkegang. 

Ud over konfirmand - og minikonfirmandundervisning, er der et tæt og positivt samarbejde mellem skole og kirke.

Der tilbydes endvidere kristendomsundervisning for voksne.

I 2009 fik sognet få eget kirkehus, som er beliggende lige nord for kirken.

 

 

Kirken er en gammel middelalderkirke fra 1200-tallet.

Der er til kirken knyttet 1 præst, som i mindre omfang får bistand fra den ene af Ringkøbing sogns præster. Der er til sognet endvidere tilknyttet en sognemedhjælper.