Du er her: 
 

Kirkeblad

 

ORIENTERING OG MEDDELELSER

Vil du være med til  -
 uddeling af Kirkebladet i Rindum og Ringkøbing Sogn.

Menighedsrådene i Rindum og Ringkøbing sogne har gennem længere tid drøftet at genoptage uddeling af kirkebladet.
Vi har nu besluttet, at kirkeblad nr. 4 for 2019, sept.- okt.- nov., og fremover uddeles til alle husstande via frivillige i vore to sogne.

På menighedsmødet for Ringkøbing Sogn den 7. april 2019 opfordrede vi frivillige til at melde sig, og vi forventer således, at beslutningen kan gennemføres.

Vi vil dog stadig gerne have flere frivillige, så opgaven kan fordeles på flere skuldre.

Fsv. angår Ringkøbing Sogn kan henvendelse ske til Hanne Raabjerg, Ringkøbing Kirkekontor,
tlf. 97320696/61201314 eller mail: har@km.dk

Fsv. angår Rindum Sogn kan henvendelse ske til Marianne Olesen tlf. 51723764
eller Mogens Thams tlf. 97320629

Med venlig hilsen
Tage Høj Kristiansen                            Lars Hansson
formand for Rindum menighedsråd      formand for Ringkøbing menighedsråd


 Kirkeblad for årene med sort skrift er ikke aktive endnu

    2018     2017     2016     2015     2014     2013     2012     2011     2010     2009     2008