Menighedsrådet for Rindum Kirke 2016 til 2020

 
Tage Høj Kristiansen

Formand og underskriftsberettiget
Tage Høj Kristiansen
Rosenhaven 14, 6950 Ringkøbing

Mobil: 22426033
e-mail: tagehoj@hotmail.com

Ole Steen Hansen,

Næstformand
Ole Steen Hansen,
Rødkælkevej 8, 6950 Ringkøbing.

Tlf. 61289732,
e-mail: Ole.steen.hansen69@gmail.com

 

 

Lisbeth Petersen

Kirkeværge
Lisbeth Petersen,
Brogaardsvænget 20, 6950 Ringkøbing,

tlf. 30277181,
e-mail: lisbeth@familienpetersen.com

Alex Wejse

Kasserer og underskriftsberettiget
Alex Wejse
Havrevænget 1, 6950 Ringkøbing,

Tlf. 97322330 – 23105524
e-mail: wejse@post.tele.dk

Lone Vigsø Linde

Sekretær
Lone Vigsø Linde,
Violhaven 3, 6950 Ringkøbing,

tlf. 22485847,
e-mail: lone@lindeodense.dk

Lone Østergaard

Kontaktperson
Lone Østergaard,
Amtmandens Alle 7, 6950 Ringkøbing.

Tlf. 61761527,
e-mail: bent@bentostergaard.dk

Knud Steiner Føhns


Knud Steiner Føhns
Valmuehaven 19, 6950 Ringkøbing

Tlf. 97325216 mob. 20328940
e-mail: fohns@live.com

Oda Stilling


Oda Stilling
Blomstervænget 40, 6950 Ringkøbing

tlf. 2056 2083
e-mail: ojstilling@hotmail.com

Mogens Thams

Sognepræst
Mogens Thams,
Isagervej 8, 6950 Ringkøbing

Tlf. 9732 0629, mobil: 2329 0639,
E-mail: moth@km.dk