Kirkelige fællesarrangementer efterår 2019 og forår 2020.

 

Viden, diskussioner, dialog og forkyndelse samt hyggeligt samvær på tværs af det kirkelige landskab.

Menighedsrådene i Ringkøbing  og i Rindum har sammen med forskellige lokale kirkelige  organisationer sammensat et bredt program om emner,  der berører os alle.

Møderne holdes kl. 19.30  i henholdsvis Rindum kirkehus og Ringkøbing kirkehus, som det fremgår af de enkelte mødeomtaler.

Entre incl. kaffe fremgår ligeledes af mødeomtalerne. 

>>> læs hele folderen her

»Hjerternes Revolution«

- onsdag den 20. november kl. 19.30 i Rindum Kirkehus:
v/ Peter Hedegaard

Moderne tider. Et kærligt og muntert tilbageblik på vores historie fra befrielsen til i dag.

Forfatteren Erik Aalbæk Jensen mente i 1990, at vi havde brug for en ny vækkelse og ikke mindst en hjerternes revolution. Har vi stadig brug for eftertanke og omtanke i dag?

Tag med Peter Hedegaard på en tidsrejse med humor og vid!

Peter Hedegaard har været valgmenighedspræst ved Holstebro Valgmenighed gennem 14 år. I den tid er Holstebro valgmenighed vokset til landets største og tæller i dag 1300 medlemmer.

Han gik på pension 1. august 2019. Jeg ønsker i fremtiden kun at have mig selv og Gud som arbejdsgiver, siger Peter Hedegård med et smil på læben. Han vil gerne fremover blande sig mere i samfundsdebatten.

Vi mangler ånd - det politiske klima er blevet iltfattig.

Entre inkl. kaffe 50 kr. | studerende 1/2 pris

Ringkøbing Y´s Men’s Club

»Julekoncert med KG´s StoreKor«

- mandag den 2. december kl. 19.00 i Rindum Kirke

KGs Store Kor er klar til at inddrage publikum til en julestemning med både salme- og gospelinspireret repertoire.

StoreKoret består af omkring 50 elever, som ledes af KGs kordirigent og med hjælp fra korets eget band. Vi vil sammen komme ind i julestemningen med fokus på »the reason for the season«.

Fri entré

»Julekoncert med Vokal Vest og Ringkøbing Kirkekor«

- tirsdag den 10. december kl. 19.30 i Ringkøbing Kirke

Kom i julestemning sammen med de to kor. Korene synger hver for sig og sammen bl.a. klassiske og nye julesalmer.

Entré: 50 kr. (overskuddet fra koncerten går ubeskåret til byens julehjælp).

»En aften om Møltrup Optagelseshjem«

- tirsdag den 18. februar 2020 kl. 19.30 i Rindum Kirkehus:

I nærheden af Vildbjerg ligger en gammel, hvidkalket herregård fra 1700-tallet. Stedet hedder Møltrup Optagelseshjem, og der er absolut ikke tale om en almindelig herregård. Møltrup Optagelseshjem er et næsten almindeligt hjem for hjemløse mænd i alle aldre, der ønsker at leve i et alkohol- og stoffrit miljø. Møltrup er et hjem, hvor mænd (som for kortere eller længere tid har brug for støtte i deres liv) kan finde hjælp til at tage livet op på ny.

I overensstemmelse med stifteren Johannes Muncks tanker bygger Møltrup på et kristent grundlag, og betragter sig selv som en del af det frivillige folkekirkelige diakonale arbejde.

Mændene betragtes ikke som klienter, men som mennesker, der kommer til Møltrup for at være med til at drive gården. Enhver, som har brug for den hjælp, Møltrup kan yde, bydes velkommen, så længe der er plads.

Viceforstander Asger Borg fortæller om Møltrup Optagelseshjem og om, hvordan man hjælper mennesker, der har brug for støtte i deres liv.

Entre inkl. kaffe 50 kr. | studerende 1/2 pris

Kirkens Korshær

»Genforeningen 100 år - mit Sønderjylland før og nu«

- tirsdag den 24. marts 2020 kl. 19.30 i Ringkøbing Kirkehus:
v/ Thue Kjærhus, højskoleforstander fra Rønshoved Højskole

At være hjemme et sted. Min sønderjyske hjemegn. Om tilknytning og følelse af hjemlighed i forhold til egn,
sprog, land og kultur.

Historisk og visionært.

Entre inkl. kaffe 50 kr. | studerende 1/2 pris

Grundtvigsk Forum

»Jesus, Qumran og Dødehavsrullerne«

- onsdag den 23. april 2020 kl. 19.30 i Rindum Kirkehus:

v/ Carsten Vang, lektor i Gl. Testamente ved Menighedsfakultetet i Århus.

Historien om, hvordan Dødehavsrullerne blev fundet mellem 1947 og 1956, er mere spændende end nogen
kriminalroman, og arkæologerne gennemsøger nu ørkenen igen i håbet om at finde nye huler og nye tekster. Hvorfor er Dødehavsrullerne et af de vigtigste arkæologiske fund nogensinde? Er der ruller, som endnu ikke er fundet? Intet tyder på, at Jesus har haft noget med Qumran at gøre; men han har givetvis kendt menigheden
nede ved Dødehavet.

Foredraget vil komme ind på nogle af de områder, hvor fundet af Dødehavsrullerne har været med til at berige forståelsen af det kristne budskab.

Entre inkl. kaffe 50 kr. | studerende 1/2 pris

Indre Mission & Luthersk Mission

Arr. bag De kirkelige fællesarrangementer

Grundtvigsk Forum 

Ringkøbing Y´s Men´s Club

Kirkens Korshær

Indre Mission

Luthersk Mission

Ringkøbing Menighedsråd

Rindum Menighedsråd