Kirkelige fællesarrangementer efterår 2019 og forår 2020.

 

Viden, diskussioner, dialog og forkyndelse samt hyggeligt samvær på tværs af det kirkelige landskab.

Menighedsrådene i Ringkøbing  og i Rindum har sammen med forskellige lokale kirkelige  organisationer sammensat et bredt program om emner,  der berører os alle.

Møderne holdes kl. 19.30  i henholdsvis Rindum kirkehus og Ringkøbing kirkehus, som det fremgår af de enkelte mødeomtaler.

Entre incl. kaffe fremgår ligeledes af mødeomtalerne. 

>>> læs hele folderen her

»Jesus, Qumran og Dødehavsrullerne«

- torsdag den 23. april 2020 kl. 19.30 i Rindum Kirkehus:

v/ Carsten Vang, lektor i Gl. Testamente ved Menighedsfakultetet i Århus.

Historien om, hvordan Dødehavsrullerne blev fundet mellem 1947 og 1956, er mere spændende end nogen
kriminalroman, og arkæologerne gennemsøger nu ørkenen igen i håbet om at finde nye huler og nye tekster. Hvorfor er Dødehavsrullerne et af de vigtigste arkæologiske fund nogensinde? Er der ruller, som endnu ikke er fundet? Intet tyder på, at Jesus har haft noget med Qumran at gøre; men han har givetvis kendt menigheden
nede ved Dødehavet.

Foredraget vil komme ind på nogle af de områder, hvor fundet af Dødehavsrullerne har været med til at berige forståelsen af det kristne budskab.

Entre inkl. kaffe 50 kr. | studerende 1/2 pris

Indre Mission & Luthersk Mission

Arr. bag De kirkelige fællesarrangementer

Grundtvigsk Forum 

Ringkøbing Y´s Men´s Club

Kirkens Korshær

Indre Mission

Luthersk Mission

Ringkøbing Menighedsråd

Rindum Menighedsråd