Jul i fællesskab den 24. dec. 2019

 

- kl. 15.30 i Rindum Kirke og efterfølgende i Rindum Kirkehus

Julens budskab er: ”Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren”. 

Det er rart at dele glæden med andre. Er det svært at finde juleglæden, kan fællesskabet måske bringe den. I hvert fald ønsker de fleste af os at fejre julen sammen med andre mennesker.

Jul i fællesskab er en indbydelse fra Ringkøbing Y’s Men Club til voksne om at fejre juleaften i et trygt og varmt fællesskab.

Hvis du, der sidder med indbydelsen, er bosiddende i Ringkøbing eller Rindum Sogn og har lyst til at være med, er du meget velkommen. Vi vil gøre vores bedste for, at det bliver en tryg og hyggelig aften.

Du kan deltage for et beløb på 75,- kr. pr. person. Heri er der indeholdt alle udgifter til selve arrangementet samt eventuel afhentning og hjemtransport.

Ved tilmelding og betaling skal fulde navn oplyses. Dette kan ske via mobilepay tlf. 2172 6107, ved bankoverførsel til konto 7650-2334014, eller ved fremmøde i Rindum Kirkehus den 2. eller den 9.december mellem klokken 11.00 og 12.00. 

Sidste frist er den 10. december kl.12. Tilmelding er først accepteret, når der er betalt.  Bemærk, at der kun er et begrænset antal pladser. 

Program:

  • Julegudstjeneste i Rindum Kirke kl. 15.30. Kom i god tid før.
  • Kaffe og før-jule-hygge i Rindum Kirkehus omkring kl. 16.30.
  • Bordvers, juleevangelium og julemiddag omkring kl. 18.00.
  • Efter julemiddagen samling omkring juletræet.
  • Mens lysene brænder, drikkes kaffe, synges julens salmer og sange samt leges en juleleg eller to. Måske er der også en julehistorie.
  • Afslutning omkring kl. 21.00.

På vegne af Ringkøbing Y’s Men’s Club Axel Moe Mobil: 2172 6107 E-mail: axel.moe@hotmail.com

>>> læs indbydelsen

 

 

Ringkøbing Y’s Men’s Club

Ringkøbing Y’s Men’s Club er en del af den internationale Y’s Men’s bevægelse, hvor hjælp og støtte ydes på basis af Jesu Kristi lære. 

Formålet er at støtte kristeligt børne- og ungdomsarbejde, samt diakonalt, humanitært og socialt ud-viklingsarbejde.

Vores udadgående hjælp og støtte omfatter folk, som har behov for næstekærlighed og omsorg i klubbens lokale område samt regionalt og internationalt.

Klubbens medlemmer mødes hver 14. dag og dyrker herved et socialt fællesskab samt udveksler meninger og erfaringer om kirkelige og samfundsmæssige emner.

Medlemmerne er en aktiv del af den kristne kirke.

Klubbens medlemmer, ledsagere samt nogle hjælpere frembringer økonomiske midler til donationerne i vores genbrugsforretning på Sønderbyvænget 12 i Ringkøbing.

Jul i fællesskab er et nyt tiltag, som vi ser frem til at fejre med nogle, som vil være med i dette fællesskab. Jul i fællesskab skal ikke give overskud, men er en del af formålet for Y’s Men.