Gudstjeneste på Ældrecenter - Fjordparken

 

HAR DU LYST TIL AT BLIVE FRIVILLIG

Vi mangler frivillige, som vil hjælpe med små eller store opgaver i årets løb, dette er med til at gøre dagligdagen sjovere og mere oplevelsesrig for beboerne på plejecentrene.

Har du lyst til at gøre en indsats som frivillig på Rindum og Holmegård Plejecenter, kan du henvende dig til:
Inger Pilgård tlf. 97 32 10 17 + mobilnr. 29 43 45 17.

Gnisten redigeres af Inger Pilgaard 97321017 (pilgaard@post.opasia.dk)

Gudstjenesteliste

22okt kl. 14:30

Ældrecenter Fjordparken, Gudstjeneste med altergang

22okt kl. 14:30
06nov kl. 10:30

Ældrecenter Fjordparken, Sang andagt

06nov kl. 10:30
19nov kl. 14:30

Ældrecenter Fjordparken, Gudstjeneste med altergang

19nov kl. 14:30
04dec kl. 10:30

Ældrecenter Fjordparken, Sang andagt

04dec kl. 10:30