De 9 læsninger

 

De syv Læsninger i Rindum kirke søndag 29. november 2020 kl. 10.30

Vi har tradition for at indlede julemåneden i Rindum kirke med De ni Læsninger. I år gør vi det på en lidt anden måde.

Gudstjenesten er stadig bygget op af skiftevis læsninger og sang/musik. Musikken er klassisk og traditionel. Et til lejligheden sammensat kor medvirker.

Violinist Meike F. Franke spiller violin og vil sammen med organist Dorota Biernacka stå for musikken. Menigheden inddrages i læsningerne.

Efter gudstjenesten er der Kirkekaffe i Kirkehuset til alle.

>>> tilbage