Aflastningstjenesten

 

 I hjem, hvor en ægtefælle er alvorligt syg eller dement, er der mulighed for at få en aflaster ud i cirka 3 timer om ugen i de gamle Ringkøbing og Holmsland kommuner.