Gudstjenester med rytmisk ledsaget musik


Ca. 4 gange årligt afholdes der gudstjenester med rytmiskledsaget musik i Rindum Kirke.

En gudstjeneste med rytmiskledsaget musik er, hvor sangen og stemningen løftes af forskellige musikinstrumenter.

Præludium og postludium spilles som regel på klaver - evt. med andre instrumenter inddraget.
Valget af salmer og sange vil ligeledes være af mere rytmisk karakter.

Under nadveren synges forskellige lovsange.

Liturgien i selve gudstjenesten er der ikke ændret på.

>>> tilbage

 

OBS. Frivillige søges til lovsangs-gruppen
Kan du lide at synge og/eller spiller du et instrument, så kontakt organist Dorota Biernacka, mobil: 7192 7020.
Korsangs gruppen medvirker ved ca. en gudstjeneste om måneden og øver som regel lige før gudstjenesten.