Menighedsmøde

 

Menighedsmøde/orienterende møde i Ringkøbing og Rindum


søndag den 16 aug. 2020


- umiddelbart efter gudstjenesten, hvor der først er kirkefrokost og herefter menigheds- og orienteringsmøde.

Både i Rindum og i Ringkøbing holdes orienteringsmødet sammen med det årlige menighedsmøde.

Selve formålet med møderne er beskrevet i sidste nummer af kirkebladet. 

>>> læs om menighedsrådsvalget her

Tidligere menighedsmøder

Menighedsmøde i Rindum Kirkehus

Efter gudstjenesten søndag 24. marts 2019 var der kirkefrokost og det årlige menighedsmøde.

Der blev orienteret om kirkens arbejde og økonomi, og mulighed for at kommentere og drøfte medarbejdernes og menighedsrådets dispositioner.

Desuden fortalte Erik Brejl en spændende historie om kirkens dåbsfad.

Alle var velkomne!

>>> læs notatet fra mødet

 

 

Tage Høj - fortalte om, hvad der er arbejdet med siden sidst og lidt om fremtid
Mogens Thams - godt at være præst i Rindum og et godt samarbejde
Marianne Olesen - Tak til de frivillige. Fortalte om aktiviteter og et nyt tiltag "De Grå Synger"
Alex Wejse - gennemgik økonomien i 2018 og 2019
Meta Storgaard - fortalte om menighedsplejen i Ringkøbing og Rindum sogne
Erik Brejl fortalte levende om om Rindum kirkes dåbsfad
 
 

Hvad vil vi med kirken?

Søndag den 18. marts 2018 var der Kirkefrokost efter gudstjenesten. Kirkefrokosten var også indbydelse til Menighedsmøde, hvor alle var meget velkommen. Mødet sluttede kl. 14.00

Menighedsmødet er det årlige møde, hvor menigheden hører om arbejdet i Menighedsrådet og kan stille spørgsmål og forslag til menighedens virke og trivsel. 

Ved mødet var der tre fra menigheden, der kom med et kort oplæg ud fra spørgsmålet: Hvad vil vi med kirken?
- samt at forholde sig til følgende spørgsmål: Hvad vil vi med Rindum kirke? Hvordan styrker vi fællesskabet i vores kirke? Hvem skal vi arbejde sammen med?

- se billeder og læs teksten på billede 4

>>> læs Tage Højs indlæg

>>> hvad vil vi med kirken?

"Guldkorn" fra de tre oplægsholdere