Menighedsrådsvalg 2020

 

Menighedsrådsvalg 2020

Ved valgforsamlingen i Rindum Sogn den 15. september blev følgende valgt til det nye menighedsråd:

>>> læs hvem der blev valgt

 

Reglerne for menighedsrådsvalg er ændret og gældende i alle landets sogne. .

Hvert fjerde år er der menighedsrådsvalg. Det er sikkert. Og sådan har det ”altid” været. Men i år er reglerne for valget til menighedsrådet ændret. Derfor er det vigtigt, at medlemmerne i sognet allerede nu husker, at det er et valgår.

Ændringer har rod i en lovændring, der har til formål at skabe fuld offentlighed om valget. Hidtil er 97 procent af alle valg til menighedsråd foregået ved aftalevalg, men med de nye ændringer bliver det tydeligt, at der er valg, hvem der stiller op og hvordan stemmerne fordeler sig. Ændringerne er foretaget med inspiration fra foreningslivet, hvor bestyrelsesmedlemmer som bekendt vælges på generalforsamlinger. Ved valg til menighedsrådet skal valget dog altid foregå ved skriftlige og hemmelige afstemninger.

  • Vi glæder os meget til at afprøve denne nye valgform. Menighedsråds-arbejdet er både spændende og givende, og jeg håber, at flere har lyst til at melde sig på banen for at deltage i det arbejde, siger Lars Hansson, der nu i godt tre år har været formand for Ringkøbing Kirkes menighedsråd.

Næste kryds i kalenderen skal sættes 15. september 2020, hvor der er valgforsamling.

Her kan interesserede stille op til valget, der foregår skriftligt og hemmeligt. Senest efter en uge offentliggøres navnene, men i hele fire uger efter valgforsamlingen er der mulighed for at komme med en kandidatliste, hvis man ikke synes, de allerede opstillede kandidater var tilstrækkeligt. Afleverer man en ny kandidatliste, udløser det et traditionelt afstemningsvalg.

  • Vi håber, at rigtig mange vil komme til møderne, så vi får valgt nogle gode og engagerede menighedsråd, opfordrer Tage Høj Kristiansen, formad for Rindum Menighedsråd.

De nye menighedsråd tiltræder første søndag i advent den 29. november 2020.

Karina Lodberg