Menighedsrådsmøder og orienteringer

 

Menighedsrådsmøderne afholdes i Rindum Kirkehus, Rindumvej 2, Rindum, 6950 Ringkøbing og er åbne for alle.

 

Dagsorden er på hjemmesiden ca. 1 uge før det kommende møde.

Referat fra møderne er på hjemmesiden eller kopi kan rekvireres hos sognepræsten.

Mødekalender

Ingen begivenheder fundet.