Menighedsrådsmøder og orienteringer

 

Menighedsrådsmøderne afholdes i Rindum Kirkehus, Rindumvej 2, Rindum, 6950 Ringkøbing.
Hvis intet andet er anført afholdes menighedsrådsmøderne kl. 19.00 og er åbne for alle.

Dagsorden er på hjemmesiden ca. 1 uge før det kommende møde.
Referat fra møderne er på hjemmesiden eller kopi kan rekvireres hos sognepræsten.

  • Torsdag den 29. august 2019 kl. 16.30